Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Angeliny Łobejko

13.10.2022 - 15:54, aktualizacja 17.10.2022 - 09:54
Redakcja: Marcin Łaciak

Dyrektor Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamia, że 17 października 2022 r. o godz. 11.30 w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A, w sali P/0/03 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Angeliny Łobejko

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Experimental studies of the three nucleon system dynamics in the proton included deuteron breakup at 108 MeV

Promotor:
dr hab. Elżbieta Stephan – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Promotor pomocniczy:

dr Andrzej Wilczek – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz – Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki; Instytut Fizyki Doświadczalnej im. Stefana Pieńkowskiego

dr hab. Krzysztof Pysz – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej UŚ pod adresem https://bip.us.edu.pl/mgr-angelina-lobejko

return to top