Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ilony Karpiel

18.05.2020 - 12:40, aktualizacja 28.05.2020 - 14:13
Redakcja: Marcin Łaciak

Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamia, że 29 maja 2020 r. o godz. 13.30 w Instytucie Fizyki, w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A w sali P/0/05, przy zachowaniu wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Ilony Karpiel

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Porównanie badań aktywności mózgu przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego zadaniowego (fMRI) i bezzadaniowego (rsfMRI) u osób zdrowych i chorych

Promotor:

prof. dr hab. Zofia Drzazga – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Promotor pomocniczy:

dr Karina Maciejewska – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Recenzenci:

prof. dr hab. Henryk Figiel – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; Zakład Fizyki Ciała Stałego

prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz – Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Biomedycznej; Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych

Rozprawa doktorska udostępniona jest w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Śląskiego.

Streszczenie/Abstract

Recenzja 1

Recenzja 2

return to top