Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Marcina Sikory

21.05.2020 - 11:50, aktualizacja 28.05.2020 - 14:14
Redakcja: Marcin Łaciak

Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamia, że 1 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki, w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A w sali P/0/05, przy zachowaniu wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Marcina Sikory

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Własności magnetyczne i elektronowe związków Gd0.4Tb0.6(Co1-xMx)2, M = Ni, Fe, Al, Si

Promotor:
prof. dr hab. Grażyna Chełkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Promotor pomocniczy:
dr hab. Jerzy Kubacki – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Recenzenci:

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN – Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; Katedra Elektroniki

Rozprawa doktorska udostępniona jest w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Śląskiego.

Streszczenie/Abstract

Recenzja 1

Recenzja 2

return to top