Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Trybek

19.02.2020 - 14:11, aktualizacja 21.04.2020 - 12:49
Redakcja: Marcin Łaciak

Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamia, że 28 lutego 2020 r. o godzinie 13.00 w Instytucie Fizyki, w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A w sali P/1/13 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Pauliny Trybek

Tytuł rozprawy doktorskiej

Nieliniowe własności sygnałów elektromiografii powierzchniowej u pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego

Promotor

  • dr hab. Łukasz Machura – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki

Promotor pomocniczy

  • dr hab. Michał Nowakowski – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski;

Recenzenci

  • prof. dr hab. Danuta Makowiec – Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki;
  • dr hab. inż. Monika Krasowska – Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny; Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów.

Rozprawa doktorska jest udostępniona w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Śląskiego.

  • recenzja 1
  • recenzja 2
  • streszczenie/abstract
return to top