Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Roksany Winkler

12.09.2022 - 12:08, aktualizacja 12.09.2022 - 12:08
Redakcja: Marcin Łaciak

Dyrektor Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamia, że 29 września 2022 r. o godz. 11.00 w budynku w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A, w sali P/1/13 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Roksany Winkler

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ modyfikacji powierzchni na dynamikę przejścia szklistego fenylo-metylo-polisiloksanu umieszczonego
w membranach nanoporowatych wykonanych z tlenku glinu

Promotor:
dr hab. Karolina Adrjanowicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki; Zakład Fizyki Dielektryków

dr hab. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Marcin Kozanecki – Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny; Katedra Fizyki Molekularnej

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej UŚ pod adresem https://bip.us.edu.pl/mgr-roksana-winkler

return to top