Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium Analizy Termicznej

Kierownik: dr Katarzyna Grzybowska, katarzyna.grzybowska@us.edu.pl,

Wyposażenie:

 • Skaningowy kalorymetr różnicowy Mettler-Toledo DSC1 z systemem chłodzenia ciekłym azotem, umożliwiającym pomiary przepływu ciepła w zakresie temperatur od -140°C do 700°C,
 • Skaningowy kalorymetr różnicowy Mettler-Toledo DSC1 z intracoolerem, umożliwiającym pomiary przepływu ciepła w zakresie temperatur od -100°C do 500°C,
 • Skaningowy kalorymetr różnicowy Mettler-Toledo DSC3+ z systemem chłodzenia ciekłym azotem, umożliwiającym pomiary przepływu ciepła w zakresie temperatur od -140°C do 700°C,
 • Termograwimetr Mettler-Toledo TGA2 wraz z komputerem i oprogramowaniem rejestrująco-sterującym,
 • Waga analityczna Mettler-Toledo XS105DU/M,
 • Refraktometr laboratoryjny Mettler-Toledo RM40 wraz z komputerem i oprogramowaniem rejestrująco-sterującym,
 • Anaerobowa komora rękawicowa Plas Labs Inc. U.S.A. 890-THC/DT/EXP/.

Tematyka badawcza:

 1. Badanie dynamiki molekularnej amorficznych farmaceutyków (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 2. Badanie fizycznej stabilności / tendencji do re-krystalizacji amorficznych farmaceutyków (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 3. Badanie tautomeryzacji oraz mutarotacji w materiałach amorficznych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 4. Badanie granicy rozpuszczalności leków w matrycach polimerowych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 5. Badanie wpływu dodatków polimerowych na dynamikę molekularna oraz tendencję do re-krystalizacji amorficznych substancji leczniczych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 6. Badanie wpływu nisko-molekularnych substancji pomocniczych na dynamikę molekularną oraz fizyczną stabilności amorficznych leków (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 7. Badanie wpływu nanoporowatych materiałów krzemionkowych na fizyczną stabilność amorficznych farmaceutyków (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 8. Badanie dynamiki molekularnej polimerów (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 9. Badanie dynamiki molekularnej materiałów ciekłokrystalicznych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 10. Badanie dynamiki molekularnej alkoholi (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 11. Badania własności przewodzących materiałów jonowych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 12. Badania mechanizmu transportu ładunku protonowych i aprotonowych cieczy jonowych oraz ich odpowiedników makromolekularnych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 13. Badania procesów relaksacyjnych w fazach cieczy przechłodzonej i szklistej substancji jonowych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 14. Badanie wpływu ograniczonej przestrzeni na dynamikę molekularną nisko-molekularnych cieczy (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 15. Badanie wpływu ograniczonej przestrzeni na dynamikę molekularną polimerów (Lider: (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 16. Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na konformację molekuł (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 17. Badanie wpływu ograniczonej przestrzeni na schemat wiązań wodorowych i architekturę sub-molekularnych struktur (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 18. Wpływ wygrzewania na właściwości dynamiczne materiałów ograniczonych przestrzennie (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 19. Badanie kinetyki polimeryzacji jonowych z otwarciem pierścienia w różnych warunkach termodynamicznych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 20. Badanie kinetyki polimeryzacji dla reakcji wolno-rodnikowych w różnych warunkach termodynamicznych (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 21. Charakterystyka cieczy jonowych (Lider: dr hab. Marzena Dzida).

return to top