Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium mikroskopii ze skanującą sondą

Kierownik: dr hab. Roman Wrzalik, roman.wrzalik@us.udu.pl

Opiekun:

Wyposażenie:

  • Mikroskop ze skanującą sondą VT500 AFM/STM Omicron
  • Mikroskop sił atomowych NanoWizard3 JPK

Tematyka badawcza:

Z pomocą mikroskopów prowadzono badania powierzchni (topografii) kryształów, polikryształów, szkieł, polimerów, cienkich warstw metalicznych i polimerowych oraz materiałów biologicznych, w tym twardówki i rogówki oka oraz ścian komórek roślinnych. Prowadzono również pomiary sił adhezji i sił oddziaływania (tzn. spektroskopia sił) oraz pomiary sprężystości polimerów i materiałów biologicznych (włókien celulozowych).

Rozpoczęto pomiary sprężystości komórek roślinnych i zwierzęcych w środowisku wodnym.

Prace badawcze:

  • Właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne materiałów litych oraz nano- i bio-układów – lider prof. dr hab. Jacek Szade,
  • Badani ścian komórek roślinnych – lider prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska,
  • Topografia i chropowatość powierzchni cienkich warstw polimerowych – prof. Marian Paluch.

Zakres usług:

Wyznaczanie składu pierwiastkowego badanych materiałów

Fot. 1. Mikroskop ze skanującą sondą VT500 AFM/STM Omicron.

Fot. 2. Mikroskop sił atomowych NanoWizard3 JPK.

return to top