Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium ochrony środowiska

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Talik, ewa.talik@us.edu.pl,

Opiekun:

Wyposażenie:

 • Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL/EDX/Cryo JSM 7600F

Tematyka badawcza:

 1. właściwości nanokompozytów na bazie krzemionki z nanocząstami srebra i miedzi jako środków przeciwbakteryjnych,
 2. Charakteryzacja materiałów wyjściowych i samoorganizujących się eutektyk Bi2O3-Ag,
 3. Synteza oraz własności strukturalne, magnetyczne i elektronowe pigmentów ceramicznych CaCoSinO2(n+1),
 4. Badania związków międzymetalicznych wykazujących gigantyczny efekt magnetokaloryczny,
 5. Badania struktury krystalicznej, elektronowej, własności magnetycznych i transportowych stopów wysokiej entropii,
 6. Badanie oddziaływań magnetycznych w monokryształach i mikrokryształach związków międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych typu d,
 7. Właściwości aerozolu powietrza z Zabrza,
 8. selektywne oznaczanie jonów arsenowych: śladowych i ultra-śladowych, tj. arsenitu i arsenianu poprzez nowatorskie funkcjonalizowane zminiaturyzowane membrany,
 9. Badania selektywnej adsorpcji i oznaczanie sześciowartościowych jonów chromu z wykorzystaniem tlenku grafenu modyfikowanego aminosilanami,
 10. Badanie procesów biomineralizacji w liściach roślin w środowisku post-industrialnym,
 11. Obrazowanie jaj i kokonów pająka,
 12. Charakterystyka multiferroicznej ceramiki PbFe0,5Nb0,5O3 i PbFe0,5Ta0,5O3 uzyskanej z polimerowych prekursorów cytrynianu,
 13. Wpływ D2O na peptydyzację L-metioniny i L-proliny,
 14. Metoda analityczna do ultraśladowego oznaczania sześciowartościowych jonów chromu w oparciu o ekstrakcję w fazie mikro-stałej za pomocą aminosilanizowanych membran celulozowych.

Zakres usług:

Skaningowy mikroskop elektronowy JEOL JSM7600F wraz z mikrosondą rentgenowską i komorą CRYO do preparatyki próbek do pomiarów w stanie zamrożenia, dzięki zestawowi powyższych składowych infrastruktury oraz bardzo jasnemu źródłu elektronowemu (działo Schottky’ego) jest unikatowym urządzeniem w skali regionu, pozwalającym na obserwację szerokiego spektrum próbek np. ciekłych, biologicznych, miękkiej materii, metalicznych, tlenkowych itd. obserwację mikrostruktury wraz z lokalną analizą składu chemicznego w zakresie rozmiarów 10 nm – 1 mm.

Fot. 1. JEOL JSM7600F.

return to top