Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium preparatyki układów ograniczonych przestrzennie

Kierownik: dr hab. Kamil Kamiński, kamil.kaminski@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 48 32 349 76 10, pracownia: F1/01

W ramach pracy laboratorium zajmujemy się wytwarzaniem materiałów porowatych o zdefiniowanych wielkościach porów wykonanych z tlenku glinu oraz tlenku krzemu i wykorzystywanych w badaniu (1) przejść fazowych oraz dynamiki molekularnej w fazie przechłodzonej i szklistej cieczy mało- i wielkocząsteczkowych, o różnym charakterze oddziaływań między molekularnych, ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo, oraz (2) przebiegu reakcji chemicznych w warunkach ograniczenia przestrzennego, tj. w środku materiałów porowatych pełniących rolę nanoreaktora. Jest to proste i innowacyjne rozwiązanie oparte na zastosowaniu ograniczenia przestrzennego jako dodatkowego elementu zwiększającego kontrolę nad reakcją i prowadzącego do otrzymania nanomateriałów o wyjątkowej strukturze, morfologii czy właściwościach.

Aparatura:

 • Zestaw do otrzymywania układów nanoporowatych wykonanych z Al2O3 i SiO2 wraz z zasilaczami, celami anodyzacyjnymi oraz piecem laboratoryjnym;
 • Zestaw do napełniania układów nanoporowatych wraz z komora laminarną;
 • Aparat do czyszczenia powierzchni materiałów wykorzystywanych do produkcji cienkich warstw wraz z pompą olejową.

Tematyka:

 • Badanie dynamiki molekularnej i przejść fazowych nisko i wysokocząsteczkowych cieczy tworzących fazę szklistą w porach wykonanych z krzemionki i tlenku glinu w różnych warunkach termodynamicznych;
 • Kinetyką krystalizacji w układach ograniczonych przestrzennie, szukanie nowych form polimorficznych dla substancji umieszczonych w porach o różnych średnicach;
 • Badanie przebiegu polimeryzacji opartych o rożne mechanizmy (rodnikowe, z otwarciem pierścienia itd.) oraz reakcji izomeryzacji w prostych i złożonych układach w ograniczeniu przestrzennym.

Zakres usług:

 • Synteza polimerów o morfologii kontrolowanej w skali nano-np. nanodruty;
 • Synteza układów porowatych opartych na krzemionce o ściśle zdefiniowanych średnicach porów wahających się między 4-8 nm;
 • Synteza układów porowatych opartych na tlenku glinu w pewnym zakresie średnic porów 35-400 nm;
 • Czyszczenie powierzchni plazmą.

Fot. 1. Komputer z zasilaczem i celką.

Fot. 2. Celka anodyzacyjna.

Fot. 3. Piec laboratoryjny.

Fot. 4. Płaszcz grzewczy.

Fot. 5. Wyparka.

Fot. 6. Komora laminarna.

Fot. 7, 8. Aparatura do czyszczenia powierzchni.

return to top