Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium Spektroskopii Fotoelektronów

Kierownik: dr Michał Pilch, michal.pilch@us.edu.pl

Tel/Phone: + 48 32 349 75 64,

Lokalizacja: E/-1/11

Specjalizacja laboratorium obejmuje charakteryzację materiałów funkcjonalnych dla informatyki, elektroniki, ale także próbek środowiskowych (skażenia środowiska). Analizy służą optymalizacji procesów katalizy, adsorpcji  i desorpcji gazów, zabezpieczaniu różnych materiałów przed korozją, badaniu biomateriałów, cienkich warstw i złącz.

Aparatura:

 • Wielofunkcyjny Spektrometr Elektronów XPS (X-Ray Photoelectron Spectrometry) PHI 5600 firmy   Physical  Electronics (U.S.A.);
 • komora preparacyjna in-situ: wygrzewanie, utlenianie, redukcja, pomiary elektryczne;
 • pomiary prowadzone są w środowisku ultra wysokiej próżni (∼10-10Tora);
 • działo jonowe do oczyszczania powierzchni próbek lub/i profili wgłębnych (Ar);
 • lampa rentgenowska standardowa z podwójną anodą Mg i Al;
 • lampa rentgenowska z anodą Al z monochromatorem;
 • rozdzielczość energetyczna dla źródła monochromatyzowanego jest rzędu 0,35eV;
 • obszar analizy: przesłony o średnicy 800, 400, 120, 30 µm oraz przesłona;
 • głębokość analizy 1-10 monowarstw;
 • oprogramowanie do sterowania pomiarami (PC Access) i analizy wyników pomiarów (Multipak).

Tematyka:

Badanie procesów zachodzących w takich materiałach jak:

 • ferroelektryki, biomateriały, materiały inteligentne;
 • izolatory, metale, nadprzewodniki i półprzewodniki;
 • kryształy, cienkie warstwy, ceramiki, włókna, szkła, polimery, materiały porowate, proszki oraz inne ciała stałe.

Zakres usług:

 • identyfikację stanów chemicznych (wartościowość, energia wiązania);
 • określenie struktury elektronowej oraz analizę pasma walencyjnego;
 • stwierdzenie, jakie jest ułożenie atomów w warstwach przypowierzchniowych oraz na powierzchni;
 • określenie rozkładu atomów i związków adsorbowanych na powierzchni, a także zbadanie ich stanów elektronowych;
 • znalezienie rozkładu pierwiastków i faz ze zmianą głębokości;
 • otrzymanie obrazu badanej powierzchni w funkcji rozkładu zadanego pierwiastka.

return to top