Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium syntezy organicznej i materiałów polimerowych

Kierownik: dr hab. Kamil Kamiński, kamil.kaminski@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 48 32 349 76 10, pracownia: F/1/02

Laboratorium skupia się na otrzymywaniu małocząsteczkowych substancji aktywnych, a także poszukiwaniu nowych dróg syntetycznych, bazujących na zasadach „zielonej chemii”, jonowych i niejonowych materiałów polimerowych o ściśle zaprojektowanych właściwościach. W swoich badaniach wykorzystujemy m.in. kontrolowane metody polimeryzacji inicjowane termicznie oraz fotochemicznie (m.in. ATRP, RAFT), prowadzone w warunkach wysokich ciśnień (p≤2000 MPa) i układów ograniczonych przestrzennie (mezopory z tlenku glinku lub tlenku krzemu) w celu syntezy i modyfikacji materiałów polimerowych o ściśle kontrolowanych właściwościach fizyko-chemicznych, strukturach i topologiach.

Aparatura:

 • chromatograf żelowy z niskokątowym rozpraszaniem światła GPC-LALLS;
 • linie próżniowa Schlenka połączone z olejową pompą próżniową oraz gazem obojętnym;
 • wyparka rotacyjna;
 • diamentowe kowadła (Almax EasyLab);
 • zestawy do ultrafiltracji.

Tematyka:

 • synteza ściśle zdefiniowanych polimerów jonowych i niejonowych z wykorzystaniem alternatywnych metod polimeryzacji tj. prowadzonej w warunkach wysokiego ciśnienia lub układach ograniczonych przestrzennie;
 • badanie zależności pomiędzy podstawowymi parametrami makrocząsteczki np. temperatura zeszklenia-ciężar cząsteczkowy-przewodnictwo.

Zakres usług:

 • wyznaczanie absolutnych ciężarów cząsteczkowych polimerów za pomocą GPC-LALLS;
 • synteza polimerów oraz oligomerów jonowych i niejonowych o ściśle zdefiniowanych parametrach makrocząsteczki.

Fot. 1. Chromatograf żelowy z niskokątowym rozpraszaniem światła GPC-LALLS.

Fot. 2. Zestaw do ultrafiltracji.

Fot. 3. Linie próżniowe Schlenka połączone z olejową pompą próżniową oraz gazem obojętnym.

Fot. 4. Wyparka rotacyjna.

Fot. 5. Diamentowe kowadła.

return to top