Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium Badania Niskich Aktywności

Kierownik: prof. dr hab. Marian Paluch, marian.paluch@us.edu.pl

Opiekunowie:

Wyposażenie:

 1. Szerokopasmowy spektrometr dielektryczny – zawiera:
 • standardowy moduł pomiarowy Alpha-A;
 • system regulacji temperatury Quatro cryosystem;
 • 100L dewar na ciekły azot;
 • komorę pomiarową;
 • systemy sterująco-rejestrujące: PC PCI-GPIB, monitor 22″LCD, system operacyjny;
 • oprogramowanie WinDETA , WinIMP ,WinFIT;
 •  pompę próżniową MVP;
 •  układ do badania wysokich częstotliwości;
 •  układ do badania odpowiedzi dielektrycznej układu w warunkach wysokiego napięcia ±500V
 1. Szerokopasmowy spektrometr dielektryczny – zawiera:
 • standardowy moduł pomiarowy Alpha-A;
 • system regulacji temperatury Quatro cryosystem;
 • 100L dewar na ciekły azot;
 • komorę pomiarową;
 • systemy sterująco-rejestrujące: PC PCI-GPIB, monitor 22″LCD, system operacyjny;
 • oprogramowanie WinDETA , WinIMP ,WinFIT;
 • pompę próżniową MVP;
 • układ do pomiaru impedancji w wysokich częstotliwościach 106-109Hz
 1. Szerokopasmowy Spektrometr Dielektryczny – zawiera:
 • standardowy moduł pomiarowy Alpha-A;
 • system regulacji temperatury Quatro cryosystem;
 • 100L dewar na ciekły azot;
 • komorę pomiarową;
 • systemy sterująco-rejestrujące: PC PCI-GPIB, monitor 22″LCD, system operacyjny;
 • oprogramowanie WinDETA , WinIMP ,WinFIT;
 • pompę próżniową MVP
 1. Pompa próżniowa N840.3.F
 2. Suszarka próżniowa JSR JSV

Tematyka badawcza:

 1. Badanie dynamiki molekularnej amorficznych farmaceutyków (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 2. Badanie fizycznej stabilności / tendencji do re-krystalizacji amorficznych farmaceutyków (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 3. Badanie tautomeryzacji oraz mutarotacji w materiałach amorficznych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 4. Badanie granicy rozpuszczalności leków w matrycach polimerowych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 5. Badanie wpływu dodatków polimerowych na dynamikę molekularna oraz tendencję do re-krystalizacji amorficznych substancji leczniczych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 6. Badanie wpływu nisko-molekularnych substancji pomocniczych na dynamikę molekularną oraz fizyczną stabilności amorficznych leków (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 7. Badanie wpływu nanoporowatych materiałów krzemionkowych na fizyczną stabilność amorficznych farmaceutyków (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 8. Badanie dynamiki molekularnej polimerów (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 9. Badanie dynamiki molekularnej materiałów ciekłokrystalicznych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 10. Badanie dynamiki molekularnej alkoholi (Lider: prof. dr hab. Marian Paluch);
 11. Badania własności przewodzących materiałów jonowych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch);
 12. Badania mechanizmu transportu ładunku protonowych i aprotonowych cieczy jonowych oraz ich odpowiedników makromolekularnych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch)
 13. Badania procesów relaksacyjnych w fazach cieczy przechłodzonej i szklistej substancji jonowych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch)
 14. Badanie wpływu ograniczonej przestrzeni na dynamikę molekularną nisko-molekularnych cieczy (Lider: prof dr hab. Marian Paluch)
 15. Badanie wpływu ograniczonej przestrzeni na dynamikę molekularną polimerów (Lider: (Lider: prof dr hab. Marian Paluch – IH = 54)
 16. Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na konformację molekuł (Lider: prof dr hab. Marian Paluch)
 17. Badanie wpływu ograniczonej przestrzeni na schemat wiązań wodorowych i architekturę sub-molekularnych struktur (Lider: prof dr hab. Marian Paluch)
 18. Wpływ wygrzewania na właściwości dynamiczne materiałów ograniczonych przestrzennie (Lider: prof dr hab. Marian Paluch)
 19. Badanie kinetyki polimeryzacji jonowych z otwarciem pierścienia w różnych warunkach termodynamicznych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch)
 20. Badanie kinetyki polimeryzacji dla reakcji wolno-rodnikowych w różnych warunkach termodynamicznych (Lider: prof dr hab. Marian Paluch)
 21. Charakterystyka cieczy jonowych (Lider: dr hab. Marzena Dzida)

Zakres usług:

 1. Pomiary impedancji w zakresie częstotliwości 10-2 – 106 Hz oraz temperaturach -140°C – 400°C.
 2. Pomiary impedancji w polu elektrycznym ±500V.

return to top