Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia badań elektrycznych i ciśnieniowych właściwości podwójnych tlenków

Kierownik: dr hab. Andrzej Molak, andrzej.molak@us.edu.pl

Lokalizacja: E/0/04

Aparatura:

 • piece wysokotemperaturowe i nisko temperaturowe (80 – 700 K);
 • mierniki impedancji LCR (20Hz – 1 MHz);
 • mierniki Rdc;
 • mikroskop, piła tarczowa, płuczka ultradźwiękowe  do preparatyki próbek ceramicznych i krystalicznych;
 • programowalne kontrolery temperatury;
 • dewary na ciekły azot;
 • komputery PC z oprogramowaniem do akwizycji danych.

Zakres badań:

 • pomiary impedancji w zależności od częstotliwości, w szerokim zakresie temperatury;
 • pomiar wpływu ciśnienia osiowego i naprężeń wewnętrznych na przemiany fazowe i właściwości elektryczne podwójnych tlenków;
 • określanie powiązań między lokalnymi właściwościami elektrycznymi i strukturalnymi;
 • badanie zależności przewodnictwa elektrycznego i przenikalności elektrycznej od koncentracji domieszek i ich niejednorodnego rozłożenia w badanych materiałach.

return to top