Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia czterokołowego dyfraktometru rentgenowskiego SuperNova z kamerą CCD Atlas

Kierownik: prof. dr hab. Joachim Kusz, joachim.kusz@us.edu.pl

Tel/Phone: + 48 349 38 40,  pracownia: P6, budynek H

Opiekunowie:

W laboratorium prowadzone są badania interdyscyplinarne na pograniczu fizyki, chemii, farmacji, inżynierii materiałowej i nauk o Ziemi, wykorzystujące metody dyfrakcji rentgenowskiej.

Dyfraktometr SuperNova służy do badania struktury krystalicznej metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Urządzenie to pozwala na bezpośrednie wyznaczanie rozmieszczenia atomów w komórce elementarnej kryształu. Aby przeprowadzić takie badania należy dysponować monokryształami o rozmiarach ok. 0.3 mm.

Aparatura:

 • czterokołowy dyfraktometr rentgenowski SuperNova z kamerą CCD Atlas
 • przystawka temperaturowa Oxford Cryosystem (80K-500K)

Tematyka:

 • wyznaczanie struktury związków nieorganicznych i organicznych;
 • wyznaczanie struktury związków kompleksowych żelaza (II) wykazujących; przejścia spinowe;
 • badanie przejść fazowych – korelacje własności fizycznych krystalicznej fazy skondensowanej z jej strukturą;
 • badania krystalicznych struktur periodycznych oraz aperiodycznych (struktury modulowane, quasi-kryształy, rozpraszania dyfuzyjne etc.);
 • badania temperaturowe anomalii parametrów sieciowych.

Zakres usług:

 • temperaturowe pomiary rentgenowskiej dyfrakcji monokryształów;
 • wyznaczanie struktury krystalicznej;
 • realizacja grantów.

Fot. Dyfraktometr rentgenowski SuperNova.

return to top