Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia czterokołowego dyfraktometru rentgenowskiego Xcalibur z kamerą CCD Sapphire 3 (Oxford Diffraction)

Kierownik: prof. dr hab. Joachim Kusz, joachim.kusz@us.edu.pl

Tel/Phone: +48 349 38 40 , pracownia: 103 budynek L

Opiekun:

W laboratorium prowadzone są badania interdyscyplinarne na pograniczu fizyki, chemii, farmacji, inżynierii materiałowej i nauk o Ziemi, wykorzystujące metody dyfrakcji rentgenowskiej.

Pracownia RTG posiada czterokołowy dyfraktometr rentgenowski który służy on do badań struktur krystalicznych przy wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji rentgenowskiej. Urządzenie to pozwala na bezpośrednie wyznaczanie rozmieszczenia atomów w komórce elementarnej kryształu, tj. w konsekwencji w całym krysztale. Aby przeprowadzić badania przy użyciu tego dyfraktometru należy dysponować monokryształami o rozmiarach ok. 0.3 mm.

Aparatura:

 • Goniometr o geometrii kappa z lampą Mo (3 kW);
 • Dwuwymiarowy pozycyjnie czuły detektor CCD Sapphire 3 (rozdzielczość 2k x 2k);
 • Przystawka niskotemperaturowa Oxford Cryosystem (80 – 375 K);
 • Przystawka wysokotemperaturowa Kuma Diffraction (300 – 750 K);
 • Mikroskop stereoskopowy STEMI 2000 C (Zeiss).

Tematyka:

 • wyznaczanie struktury związków nieorganicznych i organicznych;
 • wyznaczanie struktury związków kompleksowych żelaza (II) wykazujących przejścia spinowe;
 • badanie mechanizmu przejść fazowych – korelacje własności fizycznych krystalicznej fazy skondensowanej z jej strukturą;
 • badania krystalicznych struktur periodycznych oraz aperiodycznych (struktury modulowane, quasi-kryształy, rozpraszania dyfuzyjne etc.);
 • badania temperaturowe anomalii parametrów sieciowych.

Zakres usług:

 • temperaturowe pomiary rentgenowskiej dyfrakcji monokryształów;
 • wyznaczanie struktury krystalicznej;
 • zajęcia dydaktyczne.

Fot. Dyfraktometr rentgenowski Xcalibur.

return to top