Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia hodowli komórek

Kierownik: dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 32 349 76 69, pracownia: F/1/06

Prace badawcze realizowane w sterylnej pracowni hodowli komórek obejmują głównie charakterystykę nowych pochodnych z grupy tiosemikarbazonów, chinolin, chinazolin, glikokoniugatów oraz nanomateriałów fullerenowych i cieczy jonowych pod kątem ich zastosowania jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Po wstępnej ocenie cytotoksyczności oraz selektywności na kilku liniach komórek nowotworowych oraz prawidłowych, prowadzone są dalsze badania mające na celu ustalenie mechanizmu działania, w tym odpowiedzi stosowanych związków na zmiany ekspresji w zakresie genomu oraz proteomu. Dodatkowo, dla zasad Schiffa oraz pochodnych opartych na pierścieniu fenotiazyny prowadzone są oznaczenia pod kątem potencjalnego zastosowania jako sond do barwienia organelli komórkowych.

Ponadto, na szczególną uwagę zasługuje rozwijany w pracowni nurt zastosowania badanych pochodnych w innych terapiach jak terapia fotodynamiczna (PDT) i jej modyfikacje, w tym immunoterapia oraz terapia ALA-PDT z chelatorami żelaza. Takie innowacyjne podejście łączące małoinwazyjną terapii fotodynamicznej z celowaną immunoterapią lub chelatorami żelaza daje nie tylko bardzo skuteczny efekt, ale przede wszystkim niski poziom toksyczności w stosunku do zdrowych tkanek. Terapie te ze względu na stopień zaawansowania badań mają duży potencjał aplikacyjny.

Innym kierunkiem badań są prace dotyczące toksyczności nanomateriałów, w tym w szczególności nanocząstek srebra, miedzi oraz materiałów dentystycznych PEEK, Ti i ZrO2, których powierzchnia jest wcześniej fotofunkcjonalizowana wobec linii komórek prawidłowych, typu fibroblastów. Określenie toksyczności otrzymywanych nanomateriałów jest niezwykle istotne ze względu na potencjalne zastosowanie tych kompozytów przy wyrobie materiałów codziennego użytku, powierzchni użytkowych, czy też implantów. Dodatkowo, prowadzone są badania przyczepności i wzrostu komórek na materiałach.

Aparatura:

 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, model KS12 firmy Thermo Scientific;
 • 2 komory laminarne II klasy bezpieczeństwa model BIO100 firmy Alpina;
 • Licznik komórek Biorad TC10;
 • 2 inkubatory CO2 Heracell™ 150i firmy Thermo Scientific;
 • Stanowisko do naświetlania komórek – m.in. diody Thorlabs;

Tematyka:

 • Charakterystyka nowych pod kątem ich zastosowania jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych;
 • Określenie selektywności względem komórek prawidłowych;
 • Ustalenie mechanizmu działania w/w pochodnych w oparciu o analizę ekspresji genów, zmian poziomu białek, zmiany morfologiczne i inne.

Zakres usług:

 • Sterylna hodowla komórek ludzkich/zwierzęcych;
 • Badanie cytotoksyczności potencjalnych leków;
 • Analiza mechanizmu działania potencjalnych leków.

return to top