Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia jądrowa (dydaktyczna)

Opiekun pracowni: dr hab. Elżbieta Stephan, elzbieta.stephan@us.edu.pl

Pracownia jądrowa składa się z trzech laboratoriów:

 1. Laboratorium badania rozpadów promieniotwórczych i spektroskopii gamma;
 2. Laboratorium zastosowań fizyki jądrowej i spektroskopii beta
 3. Laboratorium obróbki danych pomiarowych

Eksperymentalne zestawy studenckie z zakresu fizyki jądrowej zostały przygotowane pod kątem zajęć laboratoryjnych na kierunkach Fizyka, Fizyka Medyczna i kierunkach pokrewnych, a także na studiach interdyscyplinarnych, jak np. Ochrona Środowiska. Poziom zaawansowania ćwiczeń jest dostosowany do studiów I i II stopnia, ale dostępna  aparatura pozwala również na realizowanie projektów przez  doktorantów.

Najważniejszą cechą pracowni jest różnorodność zagadnień i stosowanych technik:

 • Studenci wykonują pomiary promieniowania alfa, beta, gamma, mionów kosmicznych, promieni X.
 • Stosują w praktyce różne techniki detekcji: detektory półprzewodnikowe (krzemowe i HPGe), scyntylacyjne (nieorganiczne i organiczne), gazowe, spektrometr magnetyczny (analizę pędu cząstek w polu magnetycznym).
 • Poznają podstawy techniki próżniowej, układy elektroniczne typowe dla fizyki jądrowej i fizyki cząstek oraz metody komputerowego zapisu i analizy danych.

Eksperymenty charakteryzuje szeroki zakres tematyczny:

 • z obszaru badań podstawowych: rozpraszanie komptonowskie, eksperyment Rutherforda, rozkład kierunkowy promieniowania kosmicznego, widmo promieniowania beta, korelacje kierunkowe kwantów gamma;
 • z obszaru zastosowań fizyki jądrowej i z zakresu ochrony radiologicznej/dozymetrii promieniowania: pochłanianie promieniowania przez osłony, badanie składu materiałów poprzez pomiar promieniowania X, spektrometria gamma (która jest szeroko stosowana m.in. w badaniach próbek środowiskowych);
 • z zakresu fizyki medycznej: model liniowy PET.

Na pracowni możliwa jest realizacja zadań o charakterze projektowym i prac dyplomowych.

return to top