Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium Spektroskopii Elektronowej L112 BIO-FARMA | Pracownia spektroskopii fotoelektronów oraz Pracownia spektroskopii masowej

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szade, jacek.szade@us.edu.pl

Opiekun:

Lokalizacja: E/0/01

W laboratorium prowadzone są badania wykorzystujące metody dyfrakcji promieni rentgenowskich. Badane są materiały polikrystaliczne dla różnych dyscyplin: fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i farmacji . Prowadzone są także badania interdyscyplinarne.

Aparatura:

Dyfraktometr rentgenowski firmy Siemens D5000 pracujący w układzie Θ – Θ.

Dyfraktometr jest wyposażony w przystawkę niskotemperaturową He-TTK firmy Anton Paar (10K-300K) oraz przystawkę wysokotemperaturową TCU 1000 Paar Physica (do 10000C).

Tematyka:

  • badania strukturalne materiałów polikrystalicznych;
  • identyfikacja faz;
  • badania strukturalnych przejść fazowych.

Zakres badań:

  • badania struktury materiałów polikrystalicznych;
  • analiza fazowa metodą dyfrakcji rentgenowskiej;
  • temperaturowe pomiary rentgenowskiej dyfrakcji materiałów polikrystalicznych.

return to top