Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia Symulacji Komputerowych

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, andrzej.grzybowski@us.edu.pl

Wyposażenie:

 • Klaster obliczeniowy

(3 serwery obliczeniowe Dell PowerEdge R740 – każdy z 2 kartami GPU NVIDIA Tesla V100,

2 przełączniki sieciowe Dell PowerSwitch 10Gb, macierz dyskowa DELL EMC SCv3000, zasilacz bezprzerwowy Dell Smart-UPS SRT 8000VA RM)

 • Klaster obliczeniowy (serwer Dell PowerEdge R910 + serwer NVIDIA Tesla S2070);
 • 2 serwery obliczeniowe Dell PowerEdge R720 – każdy z 2 kartami GPU NVIDIA Tesla K20X;
 • Serwer obliczeniowy PowerEdge T720 z kartą GPU NVIDIA Tesla K40C;
 • 2 serwery Dell PowerEdge E2950;
 • 2 przełączniki sieciowe Cisco 1Gb;
 • Przełącznik Dell KVM 1081AD;
 • 2 zasilacze bezprzerwowe Dell UPS.

Tematyka badawcza:

Symulacje komputerowe metodą dynamiki molekularnej umożliwiają poznanie natury zjawisk fizycznych poprzez bezpośrednie badanie wpływu oddziaływań intra- i intermolekularnych na makroskopowe własności materiałów. Wydajne serwery obliczeniowe pozwalają analizować nie tylko proste układy modelowe, ale także złożone modele substancji rzeczywistych. Wykorzystując te możliwości, w Pracowni Symulacji Komputerowych badamy m.in. wpływ warunków termodynamicznych na przestrzenne oraz czasowe korelacje molekuł, analizowane np. przez funkcje charakteryzujące heterogeniczność dynamiczną, jak również badanie ich związku z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi oraz specyficznymi własnościami układów gęstych, np. skalowaniem gęstościowym. Nasze zainteresowania badawcze obejmują różne stany materii skondensowanej, takie jak ciecz, ciecz przechłodzona, szkło i kryształ. Zgromadzona infrastruktura informatyczna została zakupiona głównie ze środków projektów NCN, kierowanych przez Lidera grupy badawczej prof. Mariana Palucha. Wśród projektów badawczych, wykorzystujących możliwości obliczeniowe PSK, należy wymienić:

 • Projekt badawczy pt. Heterogeniczność dynamiczna materiałów amorficznych w warunkach atmosferycznego i podwyższonego ciśnienia, (przyznany do realizacji w konkursie MAESTRO 2 NCN, kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Paluch);
 • Projekt badawczy pt. Symulacyjne i eksperymentalne badania cieczy tworzących szkła w oparciu o nową strategię efektywnego modelowania molekularnego, (przyznany do realizacji w konkursie MAESTRO 10 NCN, kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Paluch);
 • Projekt badawczy pt. Indukowana ciśnieniem separacja składowych kinetycznej i termodynamicznej jako nowa metoda badań nad procesem krystalizacji, (przyznany do realizacji w konkursie OPUS 8 NCN, kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Paluch).

return to top