Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia syntezy ceramik i hodowli kryształów

Kierownik:  prof. dr hab. Krystian Roleder, krystian.roleder@us.edu.pl

Opiekunowie:

Tel/Phone: +32 349 3811, pracownia 006 (budynek L)

W pracowni uzyskuje się złożone materiały tlenkowe w postaci monokrystalicznej, jak również polikrystalicznej. W tym celu wykorzystuje się różne metody syntezy ceramik oraz hodowli kryształów. Prowadzone badania charakteryzuje interdyscyplinarność łącząca wiedzę
i umiejętności z pogranicza chemii i fizyki.

Aparatura:

  • Piec kantalowy VMK 1600;
  • Piec laboratoryjny komorowy FCF 10HM;
  • Piece sylitowe.

Tematyka badawcza:

  • Synteza polikrystalicznych materiałów ceramicznych o strukturze perowskitu typu ABO3 oraz o strukturze szelitu (wolframitu) typu ABO4,
  • Synteza ferrolelektryków z rozmytą przemianą fazową oraz relaksorów,
  • Przeprowadzanie skomplikowanych hodowli monokryształów na bazie podwójnych tlenków (np. PbHfO3, PbZrO3 ) i roztworów stałych (np. PbZr(1-x)TixO3)
    z zastosowaniem odpowiedniego systemu rozpuszczalników.

Zakresy usług:

Pracownia jest wyposażona w wysokotemperaturowe piece sylitowe i kantalowe. W wyniku przeprowadzenia reakcji syntezy w fazie stałej otrzymuje się polikrystaliczne materiały ceramiczne. Ponadto możliwa jest wysokotemperaturowa hodowla monokryształów zarówno w krótkim jak i długim przedziale czasowym.

return to top