Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia wzrostu monokryształów

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Talik, talik@us.edu.pl

Opiekunowie:

Wyposażenie:

 • generator tranzystorowy wysokiej częstotliwości 15kW;
 • głowica z układem oscylacyjnym wysokiej częstotliwości;
 • pompa turbomolekularna;
 • generator w. cz. REL-25 z wyposażeniem;
 • pompa turbomolekularna;
 • generator w. cz. GIS-10 z wyposażeniem;
 • pompa turbomolekularna.

Tematyka badawcza:

 1. Badanie oddziaływań magnetycznych w monokryształach związków międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich z metalami przejściowymi. Poszukiwanie nowych materiałów dla chłodziarek magnetycznych;
 2. Badanie oddziaływań magnetycznych w monokryształach i mikrokryształach związków międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych typu d;
 3. Wpływ mikrostruktury na wielkość efektu magnetokalorycznego związków; międzymetalicznych szeregu Gd7-xYxPd3 (x = 1, 2, 3, 4, 5, 6) otrzymanych w postaci mikrokrystalicznej i amorficznej;
 4. Badanie wpływu podstawienia Ni w szeregu Gd7NixPd3-x (x = 1, 2) na własności strukturalne, magnetyczne i magnetokaloryczne;
 5. Struktura elektronowa, magnetyczne, transportowe i cieplne właściwości monokryształów związków międzymetalicznych na bazie uranu;
 6. Wpływ szybkości chłodzenia na zjawisko magnetokaloryczne i Hopkinsona w Gd7Pd3;
 7. Otrzymywanie i badania związków międzymetalicznych wykazujących gigantyczny efekt magnetokaloryczny dla szeregu Gd4-xTbxCo3 dla x=0, 1, 2, 3, 4;
 8. Otrzymywanie i badania związków międzymetalicznych wykazujących gigantyczny efekt magnetokaloryczny dla szeregu Gd3-xTbx

Zakres usług:

Pracownia wzrostu monokryształów wyposażona jest w trzy urządzenia do hodowli monokryształów metodą Czochralskiego z lewitującego wsadu. Układy umożliwiają otrzymanie dobrej jakości monokryształów z niewielkiej ilości wsadu (~1g). Ponadto, stapianie materiałów wyjściowych zachodzi bez kontaktu tygla z próbką, co zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń z tygla do próbki. Uzyskiwane metodą Czochralskiego monokryształy mają długość kilku centymetrów oraz średnicę kilku milimetrów. Układy do hodowli monokryształów są jednymi z nielicznych w Polsce, które pozwalają otrzymywać monokryształy związków międzymetalicznych na bazie pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych. Ponadto urządzenia wykorzystywane są również do otrzymywania próbek polikrystalicznych w wyniku topienia indukcyjnego.

return to top