Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownie: Technologii Suchej i Mokrej

Kierownik: prof. dr hab. Krystian Roleder, krystian.roleder@us.edu.pl

Opiekunowie:

Tel/Phone: +32 349 3811, pracownie: 021, 022 (przyziemie budynek L)

Tematyka prac badawczych realizowanych w pracowniach technologicznych obejmuje syntezę materiałów zarówno w postaci polikrystalicznych ceramik jak i monokryształów oraz wymianę protonową. Synteza prowadzona jest przy zastosowaniu następujących technologii: reakcji w fazie stałej, reakcji w roztworach i hodowli monokryształów ze stopionych soli. Przygotowane  w pracowniach związki poddane są obróbce termicznej w specjalistycznych piecach wysokotemperaturowych.  Uzyskane materiały poddawane są analizie składu, po czym badane pod względem własności elektrycznych, mechanicznych i optycznych. Ponadto korzystając z aparatury do wymiany protonowej można przeprowadzić modyfikację warstwy powierzchniowej kryształów. Reakcja chemiczna prowadzona jest w środowisku stężonego kwasu  azotowego(V), w temperaturze nie przekraczającej  120°C, dla wielogodzinnych przedziałów czasowych (np. 120h, 240h, 480h, 720h).

Aparatura:

 • Komora laminarna Erlab;
 • Komora wyciągowa Vetox 120;
 • Komory manipulacyjne Dy-15;
 • Młyn planetarno –kulowy PM 100;
 • Młyn miksujący MM200;
 • Przesiewacz AS 200;
 • Wagi analityczne (2 szt.);
 • Prasy hydrauliczne (2 szt.);
 • Myjka ultradźwiękowa UR 1;
 • Laboratoryjna wirówka elektryczna;
 • Suszarka laboratoryjna;
 • Aparatura do wymiany protonowej.

Tematyka badawcza:

 • Otrzymywanie wieloskładnikowych materiałów tlenkowych głównie typu ABO3 o strukturze perowskitu oraz typu ABO4 o strukturze szelitu (wolframitu). Powyższe związki uzyskiwane są za pomocą klasycznej metody syntezy w fazie stałej, techniki zol-żel oraz wysokotemperaturowej hodowli monokryształów metodą flux.
 • Modyfikacja warstwy powierzchniowej kryształów.

Zakres usług:

Pracownia technologii suchej wyposażona jest w niezbędne urządzenia umożliwiające przygotowywanie materiałów wyjściowych i pośrednich, z których ostatecznie otrzymywane są polikrystaliczne materiały ceramiczne oraz kryształy o założonym składzie stechiometrycznym. Dobrej jakości materiały można uzyskać stosując różne technologie, w szczególności klasyczną metodę reakcji w fazie stałej.

Pracownia technologii mokrej jest wyposażona w niezbędne dygestoria, dzięki którym w sposób bezpieczny można prowadzić reakcje chemiczne w roztworach. Niejednokrotnie stosując bardzo agresywne reagenty chemiczne. Jako przykład może posłużyć prowadzenie reakcji wymiany protonowej w kryształach w środowisku agresywnego stężonego kwasu azotowego(V) oraz zastosowanie techniki zol- żel do otrzymywania nanoproszków.

return to top