Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Grupa badawcza:

Badania struktury materiałów nieuporządkowanych i nanokrystalicznych metodami szerokokątowej dyfrakcji promieniowania X, funkcji rozkładu par i modelowania komputerowego

Zespół zajmuje się charakterystyką struktury atomowej i molekularnej materiałów, w szczególności materiałów niekrystalicznych o różnym stopniu nieuporządkowania: nanomateriałów węglowych, nanocząstek metali, amorficznych farmaceutyków, szkieł i cieczy, metodami dyfrakcji promieniowania X, a także dyfrakcji neutronów. Stosujemy metodę funkcji rozkładu par do analizy lokalnej struktury oraz modelowanie komputerowe. Część eksperymentów przeprowadzana jest z użyciem źródeł synchrotronowych. Laboratoryjne badania szerokokątowej dyfrakcji promieniowania X wykonujemy przy użyciu dyfraktometru Rigaku Denki D/Max II z rotującą srebrną anodą.

return to top