Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dotychczasowa tematyka badań

Zjawiska nieliniowe w magnetykach i ferroelektrykach:

podatnościowa funkcja skalująca, równanie stanu, energia swobodna, wykładniki szczelinowe, skalowanie, punkt krytyczny indukowany polem elektrycznym, punkt trójkrytyczny, niezmienniki krytyczne, inżynieria domenowa, pole koercji, anizotropia zjawisk relaksacyjnych, elektryczne prądy depolaryzacji, ciepło właściwe, rola pola elektrycznego o różnych konfiguracjach, zjawiska pamięci

Najważniejsze osiągnięcie

Odkrycie, wraz z dr. Krzysztofem Ćwikielem, efektu pola poprzecznego (transverse field effect); potencjalne zastosowanie w medycynie sportowej, transporcie środków farmaceutycznych i spożywczych, w meteorologii (Bogusław Fugiel & Toshio Kikuta (2020) TGS crystal as a maximum temperature thermometer, Philosophical Magazine, https://doi.org/10.1080/14786435.2020.1844329)

Aktualna tematyka badań

Muzyka kwantowa

return to top