Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Grupa badawcza:

Neutrina

Eksperyment T2K (Tokai-to-Kamioka)

Zadania projektu dotyczą udziału polskich grup neutrinowych w międzynarodowym eksperymencie T2K, a w szczególności w jego drugiej fazie, której najważniejszym celem jest badanie zjawiska łamania symetrii CP w sektorze leptonowym poprzez równoczesny pomiar oscylacji neutrin i antyneutrin.

 

Eksperyment T2K składa się z wiązki neutrin mionowych produkowanej w J-PARC/Tokai/Japonia, bliskiego detektora neutrin ND280 znajdującego się w Tokai oraz odległego o 295 km dalekiego detektora Super-Kamiokande umiejscowionego w Alpach Japońskich. Oba detektory neutrin, bliski i daleki, pozwalają na studia nad oscylacjami neutrin na niespotykaną dotąd skalę., czego przykładem była obserwacja w 2011 roku oscylacji neutrin mionowych w elektronowe (publikacja pt. Indication of Electron Neutrino Appearance from an Accelerator-produced Off-axis Muon Neutrino Beam, Phys. Rev. Lett. 107 (2011) 041801 była cytowana  1329 razy na dzień 18.12.2017 wg bazy inspirehep.net).

Najważniejsze wyniki

Do najważniejszych wyników otrzymanych przez eksperyment T2K należą:

 

Więcej na oficjalnej stronie eksperymentu T2K

 

Eksperyment Hyper-Kamiokande

Hyper-Kamiokande (HK) ma być następną generacją wielkoskalowych wodnych detektorów Czerenkowa. Planuje się, że będzie o rząd wielkości większy niż jego poprzednik, Super-Kamiokande (SK), z optymalną konstrukcją składającą się z dwóch półmegatonowych zbiorników wyposażonych w ultrawysokoczułe fotokomórki. Detektor Hyper-Kamiokande jest zarówno „mikroskopem” używanym do obserwacji cząstek elementarnych, jak i „teleskopem” do obserwacji Słońca i supernowych przy użyciu neutrin.

Projekt Hyper-Kamiokande ma niezwykle bogate portfolio fizyki, które obejmuje badania naruszenia CP w sektorze leptonowym i parametry mieszania neutrin po rozpad protonów, neutrina atmosferyczne i neutrina pochodzenia astronomicznego. Jest wspierany zarówno przez społeczność HEP, jak i Cosmic Ray.

Współpraca Hyper-Kamiokande składa się obecnie z członków z instytutów pochodzących z 13 krajów na 3 różnych kontynentach.

Więcej na oficjalnej stronie eksperymentu Hyper-Kamiokande

 

Polskie Konsorcjum Naukowe Hyper-Kamiokande

Opierając się na wieloletniej współracy w dziedzinie badań fizyki cząstek elementarnych, a w szczególności fizyki neutrin oraz prac dotyczących rozwoju detektorów i technik eksperymentalnych, w dniu 28 października 2020 została podpisana umowa o utworzeniu Konsorcjum Naukowego pn. „Hyper-Kamiokande” pomiędzy 8 polskimi instytucjami:

  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • Politechnika Warszawska,
  • Uniwersytet Śląski,
  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
  • Uniwersytet Jagielloński,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza.

Celem Konsorcjum jest integracja prac badawczych, rozwojowych, edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z fizyka neutrin. Cele te będą realizowane głównie przez przygotowanie i udział w eksperymencie Hyper-Kamiokande realizowanym w Japonii.

return to top