Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spektroskopia Mössbauera 57Fe oraz 119Sn

Efekt Mössbauera, tzw. bezodrzutowa emisja i absorbcja kwantów gamma, jest zjawiskiem fizycznym posiadającym wiele praktycznych zastosowań w fizyce, chemii, biologii, inżynierii materiałowej i metalurgii. W prowadzonych badaniach wykorzystujących efekt Mössbauera stosowana jest technika transmisyjna, a stosowane źródła promieniowania to izotopy 57Fe oraz 119Sn. Analiza obserwowanego widma mössbauerowskiego pozwala na identyfikację własności materiałów zawierających żelazo lub cynę, między innymi:

  • analizę fazową próbek zawierających Fe (lub Sn) z możliwością określenia względnego udziału faz z dokładnością większa niż 1%;
  • gęstość ładunkową elektronów w miejscu jądra Fe (lub Sn), a tym samym jego walencyjność;
  • symetrie rozmieszczenia ładunków oraz pole magnetyczne działające na jadro rezonansowe.

Spektrometr mössbauerowski wyposażany jest w przystawkę temperaturową, umożliwiającą  wykonywanie pomiarów w próżni w zakresie temperatur od 300K do 1000K.

return to top