Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zaproszenie do uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w XIX Seminarium Krakowsko – Katowickim Fizyki Fazy Skondensowanej, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 w głównym budynku SMCEBI w Chorzowie. Obecna edycja corocznych spotkań fizyków prowadzących badania z zakresu fizyki fazy skondensowanej oraz innych obszarów nauki, w których wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura naukowa, organizowana jest przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kampus w Chorzowie).

W trakcie trwania XIX Seminarium Katowicko-Krakowskiego będzie można zapoznać się z aktualnie prowadzonymi badaniami obejmującymi zagadnienia związane z własnościami strukturalnymi i magnetycznymi stopów oraz związków międzymetalicznych, a także innymi tematami interdyscyplinarnymi z zakresu fizyki molekularnej, materii miękkiej, biofizyki i fizyki medycznej. Do udziału w seminarium zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów, którzy będą mieli możliwość zaprezentować rezultaty prowadzonych przez siebie badań naukowych. Uzyskane wyniki będzie można przedstawić w postaci krótkiego referatu lub na plakacie podczas sesji posterowej. Tegoroczne spotkanie fizyków będzie miało charakter międzynarodowy, stąd też serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich badań także doktorantów i studentów z innych krajów, prowadzących swoje badania obejmujące tematykę związaną z fizyką na Uniwersytecie Śląskim. Podczas trwania seminarium będzie także możliwość do przeprowadzenia dyskusji ze specjalistami w swoim obszarze zainteresowań.

Harmonogram seminarium

Harmonogram seminarium (pdf)

Krakowsko-Katowickie Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej (rys historyczny)

Krakowsko – Katowickie Seminarium to odbywające się naprzemiennie od 2002 roku cykliczne (z krótką przerwą związaną z okresem pandemii) spotkanie naukowe; w jednym roku organizowane jest przez stronę katowicką, w kolejnym przez stronę krakowską. Podczas trwania pierwszego seminarium odbywającego się w Katowicach, z uwagi na wzajemne kontakty naukowe oraz bliskość obu ośrodków narodził się pomysł corocznych spotkań, który został zaproponowany przez Panią Profesor Alicję Ratuszną. Idea cyklicznych spotkań fizyków wywodzących się ze środowiska krakowskiego i katowickiego uzyskała akceptację ówczesnego Kierownika Katedry Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pana Profesora Andrzeja Szytuły. W trakcie odbywających się spotkań uczestniczyło w nim wielu wybitnych fizyków z różnych ośrodków naukowych.
Seminarium początkowo ograniczone było jedynie do prezentacji wyników z zakresu fizyki fazy skondensowanej, jednak z czasem tematyka została mocno rozszerzona o inne działy nauki powiązane z dziedziną fizyki.
Do tej pory odbyło się 18 spotkań naukowych, na których prezentowany były zagadnienia obejmujące szeroko pojętą analizę własności fizyko-chemicznych badanych materiałów, takich jak: właściwości elektryczne i magnetyczne materiałów tlenkowych (multi-ferroików) i związków międzymetalicznych, badania własności dielektrycznych miękkiej materii: ciekłych kryształów, polimerów, badania własności materiałów mezoskopowych oraz biomateriałów.
Organizowane corocznie seminaria odbywały się nie tylko w macierzystych ośrodkach naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Śląskiego. Trzy spotkania odbyły się w innym miejscu, dwa w Rychwałdzie (organizowane przez UŚ w roku 2006 i 2010) oraz jedno w Zakopanem (organizowane przez UJ w roku 2007). W ramach seminariów prezentowano wyniki badań w postaci referatów ustnych i posterów a liczba uczestniczących osób świadczyła, że seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem. W kolejnych latach do grona uczestników spotkania dołączyli nasi koledzy z innych jednostek naukowych oraz katedr uniwersyteckich. Ważnym elementem seminariów było umożliwienie naszym młodszym kolegom; magistrantom i doktorantom prezentacji wyników swoich badań. Szczególną popularnością cieszyły się sesje plakatowe, w trakcie których prowadzone były ożywione dyskusje. Seminaria były miejscem nawiązania kontaktów naukowych, czego efektem były wspólne publikacje.

Prosimy zarejestrowanie swojego udziału w XIX Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej korzystając z powyższego linku do formularza rejestracyjnego. Prosimy o podanie tytułu, autorów prezentacji lub plakatu wraz z podaniem afiliacji osób odpowiednio wpisujących zgłoszenie.

W tabeli znajdują się dane statystyczne wskazujące na liczbę prezentacji oraz plakatów w poszczególnych latach.

Ilość prezentowanych referatów oraz prelekcji w poszczególnych latach, oryginalnie prezentowana na stronie:

https://zfcs.if.uj.edu.pl/conferences

rok Liczba referatów Liczba plakatów
2002 10 10
2003 13 34
2004 15
2005 16 36
2006 37
2007 35
2008 b.d.
2009 b.d.
2010 31
2012 9 29
2013 21 18
2016 21 11
2017 29 17
2018 19
2019 20 20
2022 4 20
2023 8 14
2024

Legenda: b.d. – brak danych

return to top