Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Informatyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stacjonarne seminarium naukowe w budynku SpinPlace w Katowicach

04.06.2024 - 00:26 aktualizacja 04.06.2024 - 00:34
Redakcja: lukaszstrak

W dniu 28 maja 2024 roku odbyło się pierwsze stacjonarne seminarium naukowe Instytutów Informatyki dwóch zaprzyjaźnionych ośrodków: Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Seminarium odbyło się w budynku SpinPlace w Katowicach ul. Bankowa 5, Klub Rawa.

Inicjatywa wspólnego seminarium naukowego zrodziła się w czasie pandemii, i początkowo, przez ograniczenia wprowadzone  obostrzeniami pandemicznymi pozwalała na spotkania w formule online. Przez trzy semestry akademickiego kalendarza spotykaliśmy się licznie poprzez narzędzie MSTeams. Spotkania takie, jakkolwiek wygodne, bo nie wymagające podróży by móc się spotkać kontaktowo, pokazały nam potrzebę spotkania także stacjonarnie.

Oba ośrodki naukowe zajmują się najnowszymi zagadnieniami w świecie informatyki teoretycznej, w szczególności sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Przedmiotem badań naukowców są zarówno nowe zastosowania znanych i sprawdzonych pod względem efektywności i wydajności algorytmów uczenia maszynowego w obszarach wcześniej nieeksplorowanych. Tematyka badawcza realizowana w obu ośrodkach dotyczy ogólnie pojętych algorytmów klasyfikacji danych z wykorzystaniem takich teorii jak Teoria zbiorów rozmytych, zbiorów przybliżonych, sieci neuronowych, algorytmów grupowania etc. Wiele uwagi poświęcają badacze w obu ośrodkach na badania wpływu algorytmów przetwarzania danych rzeczywistych na jakość takiej klasyfikacji. Uwzględniane są rzeczywiste zbiorych danych często obarczone błędami w danych czy brakami a także popularnym ostatnio problemem niezbalansowania danych.

Seminarium rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Dyrekcje obu instytutów, tj. Dyrektora Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, dra hab. Rafała Doroza, Prof Uś. oraz Dyrektora Instytutu Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Profesora Jana Bazana. Następnie jako zespół organizacyjny seminarium po stronie gospodarzy, gości przywitały dr hab. Beata Zielosko, Prof. UŚ oraz dr hab. Agnieszka Nowak – Brzezińska, Prof. UŚ. Za organizację seminarium po stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego byli odpowiedzialni dr hab. Urszula Bentkowska, Prof. UR oraz dr Paweł Drygaś z UR.

Pierwsze seminarium rozpoczęliśmy od wystąpień Profesora Zbigniewa Suraja (UR) oraz Profesora Piotra Porwika (US).

Następnie w dwóch kolejnych sesjach wysłuchaliśmy 4 prezentacji by zakończyć seminarium sesją posterową, w której zaprezentowano 17 prac z obu ośrodków.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

10:50-11.00 Przywitanie
11:00-11:30 Prof. Zbigniew Suraj, Modelling intelligent knowledge-based systems: backgrounds, methods, implementation
11.30-12.00 Prof. Piotr Porwik, A new concept drift detection method based on feature ranking and feature fluctuation in a data stream
12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-12.35 Grzegorz Moś, Agregacja rozproszonej wiedzy w świecie sześciokątów
12:35-12.55 Marcin Mrukowicz, Urszula Bentkowska, Ensemble classifier dedicated to datasets with missing values
12:55-13:45 Przerwa obiadowa
13.45-14:05 Weronika Łazarz, Agnieszka Nowak – Brzezińska, Eksploracja algorytmów grupowania w kontekście danych jakościowych
14.05-14:25 Dawid Kosior, Barbara Pękala, The idea of federated aggregation in early detection of the risk of depressive episodes concerning uncertainty measures
14:25-15.15 Sesja posterowa
1. Anna Król, Wojciech Rząsa, Piotr Grochowalski, Fuzzy equivalences in kNN classifier
2. Wojciech Gałka, Jan G. Bazan, Urszula Bentkowska, Marcin Mrukowicz, Paweł Drygaś, Ensemble incremental learning
algorithm in case of phishing link detection
3. Aleksander Wojtowicz, Marcin Mrukowicz, Wojciech Gałka, Urszula Bentkowska, Ensemble kNN-based classifier
for high-dimensional datasets
4. Jarosław Szkoła, Piotr Grochowalski, Dorota Gil, Dawid Kosior, Barbara Pękala, The interval-valued fuzzy inference
system in the Federated Learning method
5. Wiesław Paja, Fuzzy approach to evaluate and select relevant objects, features, and their intervals
6. Piotr Grochowalski, PNeS in modeling and analysis of decision support systems
7. Paweł Drygaś, Inverted fuzzy implications and some of its applications
8. Igor Gabei, Agnieszka Nowak-Brzezińska, The influence of rule cluster representation methods on the efficiency of
inference
9. Kamil Jabloński, Beata Zielosko, Weighting attributes based on the greedy algorithm properties
10. Przemysław Kudłacik, Improving fuzzy rule-based classification by artificial neural network
11. Evans Tetteh, Beata Zielosko, Learning decision rules from sets of decision trees
12. Małgorzata Przybyła-Kasperek, Katarzyna Kusztal, Application of Pawlak’s conflict model to generate
coalitions of local tables with similar values on conditional attributes
13. Małgorzata Przybyła-Kasperek, Jakub Sacewicz, Classifier ensemble dynamic model with conflict analysis
14. Kwabena Frimpong Marfo, Małgorzata Przybyła-Kasperek, Enhancing dispersed data classification: a hierarchical
model based on neural networks
15. Michał Ryngier, Urszula Boryczka, Estetyka obrazów generowanych za pomocą algorytmów ewolucyjnych
16. Krzysztof Para, Urszula Boryczka, Sztuka ewolucyjna – uwolnienie mocy
17. Rafał Pasternak, Bartłomiej Płaczek, Analiza wpływu obecności osób w pomieszczeniu na propagację sygnału
radiowego sieci bezprzewodowej
15:15-15:30 Przerwa kawowa
15:30-15:40 Zakończenie

Seminarium było doskonałą okazją do tego by się spotkać, by wysłuchać cennych komentarzy i konstruktywnych uwag bądź pytań, pozwalających spojrzeć na swoje badania naukowe z innej perspektywy. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z obu ośrodków.

Zakończyliśmy deklaracją o cykliczności seminarium, które od tej pory będzie miało dwie formy: zdalną w trakcie całego roku akademickiego oraz stacjonarną – pod koniec kolejnego roku akademickiego tj. w maju 2025. Tym razem spotkamy się w Rzeszowie.

Galeria wybranych zdjęć z wydarzenia:

Fot. Beata Zielosko, Agatka Krawczyk Kalitowska, Barbara Pękala, Agnieszka Nowak – Brzezińska

return to top