Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Informatyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Referaty na konferencjach

W daniach 17-19 października na Uniwersytecie w Saarbrucken odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich uniwersytetów zaangażowanych w działania konsorcjum T4EU: TRANSFORM4EUROPE – ZGROMADZENIE STRATEGICZNE. Spotkania odbywały się zarówno w ramach zespołów zarządczych jak i grup eksperckich konsorcjum T4EU oraz samorządu studenckiego. Celem obrad były bieżące i przyszłe działania oraz inicjatywy podejmowane w ramach tworzonego uniwersytetu europejskiego. Instytut Informatyki reprezentowała dr hab. Beata Zielosko zaangażowana w prace dotyczące opracowania programu studiów magisterskich w obszarze transformacji cyfrowej.

Zdjęcia:


Konferencja „TRANSFORMING EUROPE: HOW EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCES SHAPE EUROPE‘S FUTURE“ z udziałem Rektorów Uniwersytetów Sojuszu.


Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego uczestniczący w konferencji i spotkaniach warsztatowych.


Spotkanie „INNOVATIVE TEACHING AND CURRICULA”.

Pracownicy Instytutu Informatyki oraz doktoranci aktywnie uczestniczyli w cyklicznej międzynarodowej konferencji KES 2022, http://kes2022.kesinternational.org/index.php, która odbyła się w dniach 7-9 września 2022 w Weronie.

Zorganizowane zostały trzy sesje naukowe:

  • Classification, Forecasting and Decision Support,
  • Knowledge Engineering and Data Mining,
  • Complex and Dispersed Classifiers,

oraz wygłoszonych zostało  13  referatów naukowych związanych z badaniami prowadzonymi przez pracowników Instytutu.

Był to cenny czas wymiany doświadczeń i poszerzania kontaktów naukowych.

Zdjęcia:

Dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska
Dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska prowadzi sesje naukową „Knowledge Engineering and Data Mining”

Rejestracja na konferencji KES
Rejestracja na konferencji KES prowadzona przez organizatorów

Wzgórze św. Piotra
Wzgórze św. Piotra

Piazza delle Erbe
Piazza delle Erbe, czyli najstarszy plac targowy w Weronie (widok na wieżę Torre dei Lamberti)

Profesor dr hab. Michał Baczyński reprezentuje Instytuty Informatyki oraz Matematyki UŚ w ramach międzynarodowej konferencji The 9th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems” (CFIS2022) – https://cfis2022.bam.ac.ir/en/, która w tym rok odbywać się będzie w sposób hybrydowy od 2 do 4 marca 2022 r.

Profesor Baczyński na zaproszenie organizatorów kongresu wygłosi referat plenarny pt. „Overview of new families of fuzzy implications and their applications in fuzzy systems”.

Referat będzie dotyczył m.in. aktualnych badań grupy badawczej kierowanej przez prof. Baczyńskiego, związanych z wielowartościowymi spójnikami logicznymi stosowanymi w systemach inteligentnych.

Streszczenie odczytu jest dostępne na poniższej stronie Internetowej
https://cfis2022.bam.ac.ir/en/page.php?rid=69

Kongres jest organizowany we współpracy z dwoma towarzystwami naukowymi: „Iranian Fuzzy Systems Society” oraz” Iranian Intelligent Systems of Scientific Society” i składa się z trzech cyklicznych konferencji:
1) 20th Iranian Conference on Fuzzy Systems (ICFS2022),
2) 18th Conference on Intelligent Systems (CIS2022),
3) 5th Swarm Intelligence and Evolutionary Computation Conference (CSIEC2022).

Obejmuje on sesje prowadzone zarówno w języku perskim i angielskim.

Celem kongresu CFIS2022 jest zgromadzenie uczonych oraz osób pracujących w przemyśle zajmujących się teorią i zastosowaniami metod inteligencji obliczeniowej, w tym logiki rozmytej, systemów ewolucyjnych i obszarów pokrewnych.

Profesor dr hab. Piotr Porwik z Instytutu Informatyki UŚ został zaproszony przez międzynarodowy komitet organizacyjny the 11th Int. Conf. “Computer Recognition Systems” (CORES 2019) http://cores.pwr.wroc.pl/2019/  jako mówca plenarny. To znaczące wyróżnienie.

Profesor Porwik wygłosi referat plenarny pt. “Machine learning approach in biometrics and medicine”.

Streszczenie referatu plenarnego jest dostępne na wymienionej powyżej stronie internetowej. W referacie będą przedstawiane aktualne badania profesora.

Międzynarodowa konferencja CORES jest organizowana cykliczne i skupia uczonych zajmujących się zagadnieniami rozpoznawania wzorców, uczeniem maszynowym, ekstrakcją i selekcją cech obiektów oraz sztuczną inteligencją. Do wygłaszania konferencyjnych referatów plenarnych zapraszani są uznani specjaliści w danej dziedzinie. Wszystkie sesje są prowadzone w języku angielskim. Profesor P. Porwik wielokrotnie uczestniczył w poszczególnych edycjach tej konferencji.

return to top