Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Informatyki

Referaty na konferencjach

Profesor dr hab. Michał Baczyński reprezentuje Instytuty Informatyki oraz Matematyki UŚ w ramach międzynarodowej konferencji The 9th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems” (CFIS2022) – https://cfis2022.bam.ac.ir/en/, która w tym rok odbywać się będzie w sposób hybrydowy od 2 do 4 marca 2022 r.

Profesor Baczyński na zaproszenie organizatorów kongresu wygłosi referat plenarny pt. „Overview of new families of fuzzy implications and their applications in fuzzy systems”.

Referat będzie dotyczył m.in. aktualnych badań grupy badawczej kierowanej przez prof. Baczyńskiego, związanych z wielowartościowymi spójnikami logicznymi stosowanymi w systemach inteligentnych.

Streszczenie odczytu jest dostępne na poniższej stronie Internetowej
https://cfis2022.bam.ac.ir/en/page.php?rid=69

Kongres jest organizowany we współpracy z dwoma towarzystwami naukowymi: „Iranian Fuzzy Systems Society” oraz” Iranian Intelligent Systems of Scientific Society” i składa się z trzech cyklicznych konferencji:
1) 20th Iranian Conference on Fuzzy Systems (ICFS2022),
2) 18th Conference on Intelligent Systems (CIS2022),
3) 5th Swarm Intelligence and Evolutionary Computation Conference (CSIEC2022).

Obejmuje on sesje prowadzone zarówno w języku perskim i angielskim.

Celem kongresu CFIS2022 jest zgromadzenie uczonych oraz osób pracujących w przemyśle zajmujących się teorią i zastosowaniami metod inteligencji obliczeniowej, w tym logiki rozmytej, systemów ewolucyjnych i obszarów pokrewnych.

Profesor dr hab. Piotr Porwik z Instytutu Informatyki UŚ został zaproszony przez międzynarodowy komitet organizacyjny the 11th Int. Conf. “Computer Recognition Systems” (CORES 2019) http://cores.pwr.wroc.pl/2019/  jako mówca plenarny. To znaczące wyróżnienie.

Profesor Porwik wygłosi referat plenarny pt. “Machine learning approach in biometrics and medicine”.

Streszczenie referatu plenarnego jest dostępne na wymienionej powyżej stronie internetowej. W referacie będą przedstawiane aktualne badania profesora.

Międzynarodowa konferencja CORES jest organizowana cykliczne i skupia uczonych zajmujących się zagadnieniami rozpoznawania wzorców, uczeniem maszynowym, ekstrakcją i selekcją cech obiektów oraz sztuczną inteligencją. Do wygłaszania konferencyjnych referatów plenarnych zapraszani są uznani specjaliści w danej dziedzinie. Wszystkie sesje są prowadzone w języku angielskim. Profesor P. Porwik wielokrotnie uczestniczył w poszczególnych edycjach tej konferencji.

return to top