Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Informatyki

Skład osobowy Rady Naukowej Instytutu Informatyki

 • dr hab. Urszula Boryczka, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Jerzy Dajka
 • dr hab. inż. Rafał Doroz, prof. UŚ
 • dr hab. inż. Wojciech Froelich, prof. UŚ
 • dr hab. Krzysztof Gdawiec, prof. UŚ
 • dr Ireneusz Gościniak
 • dr hab. Marcin Kostur, prof. UŚ
 • dr hab. inż. Bartłomiej Płaczek, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Piotr Porwik
 • dr hab. Małgorzata Przybyła-Kasperek, prof. UŚ
 • dr Rafał Skinderowicz
return to top