Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Informatyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dokumenty

Regulamin prowadzenia studiów doktorskich:

Regulamin pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich:

Zespoły badawcze:

Opłaty:

Rada Naukowa Instytutu:

Treści uchwał Rady Naukowej Instytutu:

Uchwała 1/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie rozpoczęcia starań Instytutu Informatyki o nabycie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Uchwała 2/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno–technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja mgr. Kornelowi Chromińskiemu

Uchwała 3/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno–technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja mgr inż. Łukaszowi Walusiakowi

Uchwała 4/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji, funkcjonowania i finansowania indywidualnej działalności badawczej pracowników oraz zespołów badawczych w Instytucie Informatyki na rok 2020

Uchwała 5/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie powołania osób odpowiedzialnych za administrowanie stroną internetową Instytutu Informatyki

Uchwała 6/2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie powołania osób odpowiedzialnych za opracowanie regulaminu otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich z dyscypliny Informatyka i Telekomunikacja w Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

return to top