Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminarium – mgr inż. Izabela Matuła

02.07.2021 - 15:10 aktualizacja 02.07.2021 - 15:18
Redakcja: Jacek Krawczyk

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej, które odbędzie się

w czwartek, 8 lipca o godz. 1000 na platformie TEAMS

(Zainteresowane osoby spoza Instytutu są proszone o zgłaszanie udziału w seminarium do Pani mgr Klaudii Duch na adres: klaudia.duch@us.edu.pl)

Wykład nt.

“Porowate materiały na bazie tytanu do potencjalnego zastosowania w medycynie”

wygłosi Pani

mgr inż. Izabela Matuła

z Instytutu Inżynierii Materiałowej

 

Na seminarium Pani mgr inż. Izabela Matuła przedstawi badania realizowane w ramach pracy doktorskiej.

 

Streszczenie

Podejście holistyczne (w odniesieniu do kompozycji chemicznej, własności mechanicznych oraz porowatości) do projektowania materiałów na implanty może doprowadzić do polepszenia własności w porównaniu z aktualnie szeroko stosowanymi materiałami na implanty jak np. Ti6Al4V. Głównym celem rozprawy doktorskiej jest opracowanie oraz charakterystyka funkcjonalnych materiałów gradientowych do potencjalnego zastosowania w medycynie na długoterminowe implanty kostne. Praca ma charakter technologiczno-materiałowy, i w swym zakresie obejmuje opracowanie technologii produkcji metodą metalurgii proszków, stopów na bazie tytanu ze zróżnicowaną porowatością przy zastosowaniu biozgodnych pierwiastków metalicznych. Otrzymane materiały zostały scharakteryzowany pod względem struktury, mikrostruktury i własności.

return to top