Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Realizowane w Instytucie zadania badawcze mają charakter interdyscyplinarny i obejmują zagadnienia z zakresu fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa, fizykochemii materiałów, chemii i technologii polimerów oraz niektórych problemów elektrochemii, wchodzące w zakres inżynierii materiałowej i nauki o materiałach i ukierunkowane są na:

  • badania struktury i właściwości materiałów z uwzględnieniem badań powierzchni (materiały metaliczne, biomateriały, stopy z pamięcią kształtu, materiały polimerowe),
  • elektrochemiczne metody otrzymywania i badania materiałów,
  • rozwój i doskonalenie metod badań struktury atomowej, elektronowej i właściwości materiałów,
  • komputerowe modelowanie materiałów.

Podstawowym celem tych badań jest poszukiwanie i interpretowanie związków pomiędzy realną mikrostrukturą, składem chemicznym materiałów a ich właściwościami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi oraz poszukiwanie obszarów ich zastosowań.

return to top