Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Właściwości funkcjonalych materiałów ciekłokrystalicznych i ceramicznych perowskitowych i perowskitopodobnych

Charakteryzacja mikrostruktury, właściwości mechanicznych oraz ocena doskonałości krystalicznej materiałów monokrystalicznych z wykorzystaniem metod dyfrakcji rentgenowskiej oraz elektronowej

dr inż. Robert Albrecht

projekt indywidualny

Kształtowanie struktury i właściwości materiałów na bazie tytanu i magnezu dla potrzeb inżynierii technicznej i medycyny

Modyfikacja powierzchni stopów metali lekkich w celu poprawy ich właściwości użytkowych

Lider: dr Marek Bara

projekt zespołowy

Technologia i badania właściwości materiałów ceramicznych o funkcjonalnych właściwościach

Defekty i wzrost dendrytów w monokrystalicznych łopatkach turbin otrzymanych w formach odlewniczych techniką Bridgmana

Zastosowanie metod dynamiki molekularnej, Monte Carlo oraz ab-initio w badaniach własności fizycznych i zjawisk zachodzących w materiałach półprzewodnikowych i magnetycznych

Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów oraz modyfikacja ich powierzchni do zaawansowanych zastosowań inżynierskich

Synteza i analiza nowoczesnych materiałów organicznych dla medycyny i sportu

Polimery do zastosowań biomedycznych – synteza i charakterystyka

Kompozyty wykazujące pamięć kształtu z osnową stopu NiTi

dr hab. Tomasz Goryczka

projekt indywidualny

Zjawiska cieplne w materiałach na bazie PbZrO3

dr hab. Dariusz Kajewski

projekt indywidualny

Materiały funkcjonalne dla elektroniki i elektrotechniki

Rozwój badań w dziedzinie spektroskopii anihilacji pozytonów: pomiary zmian objętości swobodnych w procesach termodynamicznych indukowanych zmianą temperatury lub ciśnienia

Elektrochemiczna inżynieria powierzchni materiałów

Ferroiczne materiały funkcyjne z częściowym nieuporządkowaniem w podukładzie elektrycznym

Materiały funkcjonalne

Struktura i dynamika materiałów funkcjonalnych

dr hab. Paweł Zajdel

projekt indywidualny

Otrzymywanie i charakterystyka nowych stopów metali, a w szczególności stopów wysoko-entropowych i wieloskładnikowych (high-entropy, multicomponent alloys) do zaawansowanych zastosowań inżynierskich

Lider: dr Maciej Zubko

projekt zespołowy

return to top