Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminarium – mgr inż. Jagoda Barczyk

16.11.2021 - 14:44 aktualizacja 16.11.2021 - 14:54
Redakcja: Jacek Krawczyk

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej, które odbędzie się

we wtorek, 23 listopada o godz. 1300 na platformie TEAMS (zespół Instytut Inżynierii Materiałowej)

(Zainteresowane osoby spoza Instytutu są proszone o zgłaszanie udziału w seminarium do Pani mgr Klaudii Duch na adres: klaudia.duch@us.edu.pl)

Wykład nt.

“Multifunkcjonalne powłoki ceramiczne wytworzone na β-stopie tytanu do zastosowań medycznych otrzymywane metodą PS-PVD”

wygłosi Pani

mgr inż. Jagoda Barczyk

z Instytutu Inżynierii Materiałowej

 

Na seminarium Pani mgr inż. Jagoda Barczyk przedstawi badania realizowane w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Dercza, prof. UŚ.

 

Streszczenie

W pracy przeprowadzono modyfikację powierzchni stopu tytanu Ti15Mo poprzez osadzenie powłoki tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem (YSZ), metodą plazmowego natryskiwania z odparowaniem w fazie gazowej (PS-PVD). Charakterystykę strukturalną otrzymanych powłok przeprowadzono przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej (GIXRD) oraz mikroskopii skaningowej wysokiej rozdzielczości (HR-SEM). Wykazano różnice pomiędzy powłokami, które są silnie związane z parametrami technologicznymi, szczególnie z czasem osadzania. Stwierdzono zróżnicowanie grubości powłok w zakresie 0,40-5,93 μm. Badania tribologiczne pozwoliły na wyznaczenie średniego współczynnika tarcia oraz zużycia. Prowadzono również prace w kierunku określenia siły adhezji osadzonych powłok oraz wyznaczono moduł Young’a w zakresie 105-144 GPa. Przeprowadzone badania elektrochemiczne wykazały dobrą odporność korozyjną powłok w płynie Ringer’a symulującym agresywne środowisko płynów ustrojowych. Ponadto wykonano pomiar kąta zwilżania oraz przeprowadzono testy cytozgodności na ludzkich fibroblastach. Aby zwiększyć bioaktywność powłok ceramicznych dodatkowo nałożono biopolimer mający na celu pełnić funkcję matrycy leków przeciwzapalnych i/lub przeciwbólowych.

return to top