Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminarium – mgr inż. Klaudia Grzywnowicz

22.06.2022 - 12:11 aktualizacja 22.06.2022 - 12:23
Lokalizacja: on-line
Redakcja: Jacek Krawczyk

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej, które odbędzie się

we wtorek, 28 czerwca 2022 o godz. 1200 na platformie TEAMS (zespół Instytut Inżynierii Materiałowej)

(Zainteresowane osoby spoza Instytutu są proszone o zgłaszanie udziału w seminarium do Pani mgr Klaudii Duch na adres: klaudia.duch@us.edu.pl)

Wykład nt.

Synteza oraz charakterystyka modyfikowanych biomateriałów polimerowych w medycynie regeneracyjnej

wygłosi Pani

mgr inż. Klaudia Grzywnowicz

z Instytutu Inżynierii Materiałowej

 

Na seminarium Pani mgr inż. Klaudia Grzywnowicz przedstawi badania realizowane w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Jasika (Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz dr. hab. Andrzeja Swinarewa, prof. UŚ.

 

Streszczenie

Celem pracy była synteza oraz charakterystyka modyfikowanych biomateriałów polimerowych do zastosowania w medycynie a w szczególności na implanty chrzęstne oraz kostne. Jako materiału bazowego użyto poliwęglanu. Wykorzystano również następujące domieszki: betulinę, nanosrebro oraz nanokrzemionkę.

Realizację założonego celu pracy podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował przygotowanie materiałów do badań a drugi ich charakterystykę. W ramach przygotowania materiału przeprowadzona została między innymi ekstrakcja ciągła Soxhleta, dzięki której uzyskano domieszkę betulinową. Otrzymane domieszki wraz z materiałem bazowym poddane zostały blendowaniu a następnie wytłoczono z nich struny do druku 3D. Próbki wykonano z użyciem technologii przyrostowej FDM. W rozprawie wykorzystano następujące metody badawcze: spektroskopię w podczerwieni FT‑IR, chromatografię gazową i chromatografię wykluczenia, spektrometrię mas MALDI-ToF oraz spektrofulorymetrię. Dodatkowo wykonano również analizę właściwości mechanicznych oraz ocenę aktywności przeciwdrobnoustrojowej i ocenę cytotoksyczności.

Otrzymane wyniki potwierdziły skład oraz stabilność termiczną materiałów w procesie wytwórczym – nie stwierdzono degradacji termicznej na żadnym z etapów wykonywania detali. Potwierdzono także pozytywny wpływ domieszek na materiał bazowy w aspekcie poprawy właściwości przeciwdrobnoustrojowych.

Uzyskane podczas pracy wyniki pozwoliły potwierdzić przydatność otrzymanych materiałów do zastosowania w branży medycznej.

return to top