Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Reprezentacja Instytutu na konferencji AMT 2023

03.07.2023 - 21:40 aktualizacja 03.07.2023 - 21:40
Redakcja: Jacek Krawczyk
W dniach 18-21 czerwca 2023 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Advanced Materials and Technologies 2023 (AMT 2023). Konferencja swoją tematyką obejmowała nowoczesne, zaawansowane materiały oraz technologie w inżynierii materiałowej.

Konferencja zorganizowana przez Politechnikę Śląską oraz Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (PTM) cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wśród licznych uczestników Konferencji znaleźli się także pracownicy, doktoranci oraz studenci naszego Instytutu.

Ponadto, komitet naukowy AMT2023 zaszczycili swoją obecnością Pani Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych prof. dr hab. Danuta Stróż, Pan Dyrektor naszego Instytutu dr hab. Józef Deniszczyk, prof. UŚ oraz Jego Zastępca dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ. Swoją obecnością i członkostwem w Komitecie Naukowym Konferencję zaszczycił także dr hab. Tomasz Goryczka prof. UŚ, który w trakcie trwania konferencji wygłosił w sesji tematycznej prezentację zatytułowaną „ Functionalization of NiTi alloy surface for medical applications”.

 

W trakcie trwania konferencji prezentacje posterowe przedstawili również inni pracownicy naszego Instytutu:

 

Dodatkowo w konferencji brali udział również studenci II-go stopnia inżynierii materiałowej, którzy w ramach AMT Student Day zaprezentowali swoje postery:

 • inż. Julia Flesińska „Modification with natural biopolymers of the surface of porous titanium-based materials produced by powder metallurgy”
 • inż. Karolina Ubraś „The influence of grain refinement on the oxide layer of NiTi shape memory alloy”
 • inż. Sandra Gębura „Microstructure and phase analysis of TiTaNbMoAg high entropy alloys obtained by mechanical alloying”
 • inż. Julia Zając „Application of the arc melting method for the synthesis of new Zr-Nb-Mo alloys for medical applications”.

 

Ponadto, nasi studenci byli także współautorami posterów naukowych na których przedstawili wyniki swoich prac badawczych w trakcie trwania sesji posterowej:

 • inż. Aleksandra Buława „Synthesis of porous Ti-Zr-Sn alloys by powder metallurgy method for potential medical applications”.

 

W ramach Konferencji pracownicy oraz doktoranci naszego Instytutu wygłosili liczne prezentacje w sesjach tematycznych oraz w trakcie sesji dla młodych naukowców (Young Scientists):

 • dr Joanna Korzekwa „Modifications of the Al2O3 layer with WS2 in terms of surface engineering”
 • dr Marian Kubisztal „Synthesis, magnetic properties and electrical conductivity of multicomponent oxides with spinel structure”
 • mgr inż. Khrystyna Khrushchyk „Influence of doping of REM/TM on the kinetics of Aluminum-based AMA nanostructure” – Young scientists
 • mgr inż. Karsten Glowka „Structure characterization of TiTaNbMoAg high entropy alloys obtained by mechanical alloying” – Young scientists.

 

Miło nam również poinformować, że mgr inż. Karsten Glowka zdobył pierwszą nagrodę za najlepsze wystąpienie ustne na sesji młodych naukowców (Young Scientists).

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom oraz studentom, życząc dalszych sukcesów zawodowych.

img
return to top