Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Językoznawstwa

Prof. Charciarek ekspertem Akademii Nauk Republiki Czeskiej

16.06.2020 - 12:01 aktualizacja 16.06.2020 - 12:01
Redakcja: riopreto
Andrzej Charciarek
Dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek

Dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek został powołany na eksperta zagranicznego Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Akademie věd České republiky), oceniającego działalność naukową jednostek tej instytucji.

Dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek od wielu lat ściśle współpracuje z czeskim środowiskiem rusycystycznym i bohemistycznym.

Jest członkiem rad naukowych czasopism „Opera Slavica” (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i “Philologia Rossica” (Uniwersytet Hradec Králové).

Współpracuje z praskimi językoznawcami związanymi z Narodowym Korpusem Języka Czeskiego (Český národní korpus).

Jest recenzentem wielu monografii autorskich i wieloautorskich (m.in. ostrawska seria paremiologiczna) wydanych przez Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Masaryka w Brnie.

Przed laty jako koordynator zainicjował współpracę w ramach programu Erasmus z ośrodkami w Hradec Králové, Ostrawie i Brnie.

W listopadzie 2019 roku na zaproszenie Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu wygłosił wykłady z lingwistyki korpusowej dla studentów i pracowników tamtejszej slawistyki.

return to top