Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

I Lingwistyka cyfrowa

Badania nad wykorzystaniem narzędzi humanistyki cyfrowej w badaniach lingwistycznych są prowadzone od stycznia 2016 roku. Zainteresowania zespołu badawczego koncentrują się na możliwościach zastosowania narzędzi cyfrowych w studiach diachronicznych. Członkinie zespołu uczestniczyły w licznych szkoleniach prezentujących możliwości aplikowania metod cyfrowych w humanistyce, zwłaszcza organizowanych przez Centrum Technologii Cyfrowych CLARIN-PL, z którym zespół współpracuje w ramach projektów naukowych oraz działalności popularyzującej naukę. Członkinie zespołu organizowały spotkania naukowe oraz warsztaty m.in. seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny” czy też cykl spotkań pod nazwą „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”. Celem zespołu jest także stworzenie platformy internetowej www.korpusydiachroniczne.pl, której celem będzie upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego polszczyzny w ujęciu diachronicznym. Obecnie zespół pracuje nad zagadnieniami związanymi z markerami potoczności w tekstach dawnych.

Przykładowe publikacje członkiń zespołu dotyczące lingwistyki cyfrowej:

  • 2018: Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands. W: Digital Scholarship in the Humanities. (współautorstwo: Pastuch M., Duda B., Lisczyk K., Mitrenga B., Przyklenk J., Sujkowska-Sobisz) (link do abstraktu artykułu znaleźć można na stronie: https://academic.oup.com/dsh/advance-article-abstract/doi/10.1093/llc/fqy008/4983053?redirectedFrom=fulltext)
  • 2018: Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywy. W: „Forum Lingwistyczne”, nr 5, 2018, s. 143-154 (współautorstwo: Duda B., Lisczyk K.).
  • 2019: Reprezentacje humanistyki cyfrowej w polskim dyskursie naukowym (w druku) (współautorstwo: Duda B., Przyklenk J., Sujkowska-Sobisz).

II Projekt badawczy

kierownik projektu: dr Magdalena Błaszak

Celem realizowanego projektu badawczego jest opracowanie zagadnienia partykuł we współczesnym języku macedońskim. Badania obejmują pojęcie partykuły, ich stosunek do innych klas gramatycznych jednostek językowych, związek z dialektami języka macedońskiego. Analiza dotyczy głównie partykuł występujących we współczesnym języku macedońskim z odwołaniem do form wcześniejszych, aby pokazać jak ewoluowały one w języku. Całościowe ujęcie problematyki zostanie przedstawione w monografii naukowej.

III Projekt badawczy

kierownik projektu: dr Paulina Pycia-Košćak

Celem projektu jest opracowanie sposobów wyrażania warunku w języku chorwackim. Badania obejmują przegląd struktur zdaniowych (w tym form dialektalnych), analizę tematyczno-rematyczną zdań warunkowych akceptowanych przez normę i przez uzus, przegląd konstrukcji quazi-warunkowych, a także opracowanie stylistyczne struktur warunkowych. Zakładane efekty prac będą stanowić istotny wkład w utrwalenie wiedzy na temat kategorii warunku, rzucając jednocześnie nowe światło na zagadnienie warunkowości w języku. Całościowe ujęcie problematyki zostanie przedstawione w monografii naukowej.

IV Projekt badawczy

kierownik projektu: dr Sylwia Sojda

Realizowany projekt badawczy ma na celu analizę semantyczną zjawiska intensyfikacji w ujęciu konfrontatywnym polsko-słowackim. Przedmiotem badań są wykładniki intensywności, jako kategorii semantycznej, które mogą być opisywane jako intensyfikatory. Zestawienie polskich i słowackich środków językowych służących intensyfikowaniu treści jest oparte na źródłach pochodzących z korpusów języka polskiego i słowackiego. Całościowe ujęcie problematyki będzie przedstawione w monografii naukowej.

V Projekt badawczy

kierownik projektu: dr Dagmara Gałajda

return to top