Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół badawczy: Gli studi sulla lingua e cultura italiana. Analisi nell’ambito della linguistica teorica, applicata e della traduttologia (Badania nad kulturą i językiem włoskim. Analiza w zakresie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego oraz traduktologii).

Skład osobowy: dr Aleksandra Paliczuk – lider Zespołu, dr Dominika Dykta, dr Anna Kuncy-Zając, dr Lucyna Marcol-Cacoń, dr Agnieszka Pastucha-Blin

Opis prowadzonych badań: Celem prac zespołu badawczego jest analiza języka włoskiego w odniesieniu do szeroko pojętej kultury. Członkinie zespołu zajmują się analizą wyrażeń, zdań oraz tekstów w języku włoskim w oparciu o m.in. językoznawstwo kognitywne, lingwistykę tekstu, dialektologię, traduktologię czy też językoznawstwo porównawcze. Język ma wielkie znaczenie i moc sprawczą, silnie oddziałuje na poznanie, postrzeganie świata i myślenie. Badania o orientacji kognitywnej prowadzą do wypracowania narzędzi rozwijających kompetencje językowe zgodnie z naturą umysłu ludzkiego; pozwolą na poznanie procesów poznawczych i sposobów ich odzwierciedlenia w języku, w strukturze i specyfice języka włoskiego. Analiza języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej, umożliwi spostrzeżenie różnic oraz podobieństw istniejących między różnymi językami, co wpłynie na jakość badań w zakresie komparatystyki, a w efekcie na badania traduktologiczne oraz praktykę przekładu. Badania prowadzone przez zespół mają zastosowanie w różnych subdyscyplinach i dziedzinach językoznawczych, których nadrzędną ideą jest badanie relacji język – kultura. Wpłyną również na otwarcie się młodych ludzi na współczesność i na szeroko pojętą humanistykę.

return to top