Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Językoznawstwa

Zebranie TMJP

15.02.2021 - 22:58 aktualizacja 16.02.2021 - 08:45
Redakcja: beataduda

10 lutego 2021 roku podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Oddziału Katowickiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego wybrano nowy zarząd, w skład którego weszły językoznawczynie z naszego Instytutu. Przewodniczącą została dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ, zastępcą dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ, sekretarzem dr Beata Kiszka-Pytel, a skarbnikiem dr Maria Wacławek. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego jest organizacją o ponad 100-letniej tradycji zrzeszającą wielbicieli polszczyzny. Jak głosi Statut TMJP: „Celem Towarzystwa jest krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozumieniu zjawisk językowych w ogóle. […] Realizacja tego celu winna służyć podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej i kulturowej”. Członkowie TMJP wygłaszają wykłady i prelekcje w szkołach, organizują konkursy i warsztaty poprawnej polszczyzny nie tylko dla uczniów, a katowicki coroczny cykl wykładów i warsztatów – Tydzień Języka Ojczystego – znany jest także poza granicami naszego województwa. Zachęcamy do odwiedzenia stron informujących o działalności Towarzystwa: www.tmjp.pl

return to top