Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wykłady gościnne

15.11.2023 - 08:46 aktualizacja 15.11.2023 - 08:49
Redakcja: mn

Dnia 17.11.2023 r. (piątek) kierunek filologia germańska serdecznie zaprasza na dwa językoznawcze wykłady gościnne, które wygłoszą dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. dr hab. Joanna Szczęk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas wykładów dojdzie również do spotkania Redakcji serii wydawniczej „Fields of Linguistics Aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen”

Miejsce: aula 0.51 (Wydział Humanistyczny, ul. S. Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec)

 


HARMONOGRAM

9:45-11:15: „Phänomene der deutschen Wortbildung: Wort-Bild-Kombinationen. Zu hybriden Ausdrucksformen im deutschsprachigen öffentlichen Raum“ (Anna Dargiewicz)

11:30-13:00: „Es wird nicht nur mit den Augen gegessen – Zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung von Speisebezeichnungen“ (Joanna Szczęk)

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM, dr Mariusz Jakosz, prof. UŚ, prof. dr hab. Joanna Szczęk

Anna Dargiewicz kieruje Katedrą Języka Niemieckiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Główne kierunki badań to: morfologia, semantyka, translatoryka, słowotwórstwo, słowotwórstwo z obcymi elementami oraz lingwistyka kontrastywna.

Wykład będzie refleksją na temat fenomenu komunikacji językowo-obrazowej poczynioną na podstawie wyników empirycznego badania korpusowego niemieckojęzycznej przestrzeni publicznej. Wykład traktuje o tym, w jaki sposób obrazy/znaki graficzne współdziałają ze słowami/elementami słów – tzn. w jaki sposób współdziałają obraz i język – w wyekscerpowanych z niemieckiej przestrzeni publicznej w wyniku kwerendy przeprowadzonej metodą Linguistic Landscape (badanie pejzażu językowego) hybrydowych formach wyrazu oraz jaką funkcję pełni to współdziałanie w przekazywaniu informacji. Autorka wykładu zwraca szczególną uwagę na kompleksowość tego współdziałania oraz kreatywność autorek/ów analizowanych form hybrydowych.

Joanna Szczęk kieruje Zakładem Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełni funkcję przewodniczącej Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Germanistów (MGV), jest członkiem Stowarzyszenia SGP, MGV, PTLS, PTN oraz Europhras. Główne kierunki badań to: frazeologia niemiecka, polska oraz niemiecko-polska, pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu, kulinarystyka, translatoryka, dydaktyka w zakresie dydaktyki języka niemieckiego jako obcego (DaF), Linguistic Landscapes.

W centrum wykładu znajdą się typowe niemieckie i polskie potrawy oraz ich nazwy, których przekład na inny język powoduje często trudności. Na konkretnych przykładach zostaną omówione możliwe strategie tłumaczenia wybranych nazw na język polski i niemiecki.

return to top