Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Autour de la notion de pragmatème et de notions connexes : diversité d’approches, de termes et de pratiques. Międzynarodowa konferencja naukowa.

Data : 9-10.12.2019 r.

Miejsce : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Językoznawstwa (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec)

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Instytut Językoznawstwa), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Université Grenoble Alpes (w ramach projektu Polonium « Pragmatèmes en contraste »)

Zakres problemowy: pojęcie pragmatemu, związki między aktami mowy a frazeologizmami pragmatycznymi, problematyka przekładu formuł pragmatycznych, ekspresyjność formuł pragmatycznych, pragmatemy w dydaktyce języków obcych

Informacje organizacyjne:

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Wiesław Banyś, dr hab. prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik, dr Michał Hrabia, mgr Ryszard Wylecioł

e-mail: pragmateme2019@gmail.com

“I Jornadas Internacionales de Traducción e Interpretación”. Międzynarodowa konferencja naukowa.

Data: 6-7.12.2019

Miejsce: Kraków

Organizatorzy: Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski w Katowicach (Instytut Językoznawstwa),

Zakres problemowy: badania naukowe związane z tłumaczeniem polski-hiszpańskim. Konferencja jest otwarta dla szerokiej społeczności akademickiej i zawiera panel praktyczny, w formie warsztatów, dzięki którym studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat tłumaczenia ustnego.

Informacje organizacyjne: z ramienia UŚ organizacją zajmuje się dr Cecylia Tatoj

Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze

data: 18-20.09.2019

miejsce: Wisła

organizator: dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. dr hab. Artur-Rejter, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Wioletta Wilczek

zakres problemowy: Konferencja w zamierzeniu kontynuuje założenia sesji nt. Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze (Wisła, 2016), czyli będzie dotyczyć aktualnych, a tym samym ważnych dla humanistyki zjawisk dostrzegalnych w obszarze języka i kultury. Autorzy wystąpień przyjrzą się problematyce dotyczącej szeroko pojętego kryzysu komunikacyjnego diagnozowanego coraz wyraźniej w kulturze Zachodu. Każdy kryzys jednak rodzi nadzieję na jego zażegnanie, co daje nadzieję, że zadaniem humanistyki jest nie tylko opis i interpretacja zjawisk otaczającego świata, ale też wskazywanie możliwych dróg dalszego jego rozwoju. Tematyka konferencji dotyczy bogatego kręgu kwestii (zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym) wartych namysłu.

Peryferie w języku, literaturze i kulturze chorwackiej

Miejsce i termin: Sosnowiec – Katowice, 7–9.05.2019

Organizator: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; prof. UŚ dr hab. R. Bońkowski, dr P. Pycia-Košćak

Zakres problemowy: Kategoria peryferyjności jako temat wiodący konferencji została wybrana z dwóch powodów: po pierwsze jest wyjątkowo aktualna ze względu na zróżnicowanie językowo-kulturowe dawnej i dzisiejszej Chorwacji, po drugie literaturę i sztukę zawsze przyciągały zjawiska peryferyjne (nieeksploatowane lub niedostrzeżone w kulturze), dla artystów szczególnie inspirujące pod względem poznawczym i estetycznym.

Wśród poruszanych tematów znalazły się następujące zagadnienia: pozycja literatury dialektalnej w chorwackim kanonie literackim; peryferie chorwackiego kanonu literackiego; peryferyjne dyskursy i style w literaturze chorwackiej, peryferyjne gatunki, peryferyjni bohaterowie i bohaterowie peryferii, opozycja centrum–peryferie w języku chorwackim, peryferyjne zjawiska w chorwackim standardzie językowym, peryferyjne warianty językowe, język peryferii, peryferyjność w kategoriach językowych, peryferyjne tematy w chorwackiej filologii.

Partnerstwo w komunikacji

data: 5.04.2019

miejsce: Katowice

zakres problemowy: Problematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianego partnerstwa w komunikacji, które w dobie rosnącej kultury indywidualizmu i silnej koncentracji na jednostce jest niezwykle interesujące. Podczas planowanych obrad organizatorki chcą zwrócić szczególną uwagę na partnera dialogu, pełniącego nie tylko funkcję biernego odbiorcy, lecz także współtwórcy, doradcy, interpretatora czy kontestatora.

Wyróżnij się lub zgiń! Dialog marki z konsumentem

data: 9.05.2019

miejsce: Katowice

organizator: dr Aleksandra Kalisz i Koło Naukowe „Komunikator”

zakres problemowy: Celem organizatorów będzie przyjrzenie się dwóm istotnym komponentom dialogu w szeroko pojętej przestrzeni publicznej – marce oraz konsumentom. Konferencja jest nie tylko okazją do spotkania się ze znawcami branży marketingowej, którzy chętnie podzielą się wiedzą i doświadczeniem, ale również naukowcami z zakresu językoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii.

return to top