Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Adam Pluszczyk

23.01.2020 - 08:25, aktualizacja 17.05.2021 - 13:32
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Adam Pluszczyk, dr

Adam Pluszczyk jest zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim jako Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa. Przedmiotem jego zainteresowań jest językoznawstwo angielskie i hiszpańskie, głównie socjolingwistyka i pragmatyka. Jego badania naukowe dotyczą zróżnicowania językowego, dialektologii, regionalnych i społecznych dialektów, rejestrów, stylów mowy, gatunków, lingwistyki płci (różnic w mowie mężczyzn i kobiet), zróżnicowania w mowie, tabu językowego, uprzejmości / nieuprzejmości, humoru w językoznawstwie, zwłaszcza humoru werbalnego, funkcjonowania mechanizmów komizmu językowego, retorycznych środków językowych w dyskursie itd.

Pluszczyk Adam
“Linguistic discrimination in African American English”, 2004, w Linguistica Silesiana, Vol. 25; str. 57-72 (16 pages); ISSN: 0208-4228.

Pluszczyk Adam
“Stigmatization and prestige in selected phonological variables. Phonological variability and its implications in stratified societies”, 2005, w Linguistica Silesiana, Vol. 26; pp. 77-90 (14 pages); ISSN: 0208-4228.

Pluszczyk Adam
“Backchannel support and interruption in the speech of males and females”, 2013, w Linguistica Silesiana, Vol. 34; pp. 57-74 (18 pages); ISSN: 02-08-4228.

Pluszczyk Adam
“Uniformidad y diversidad lingüística de la lengua española de Hispanoamérica: implicaciones regionales, sociales, contextuales y la aproximación al aprendizaje”, 2014, en: A.S. Jastrzębska (ed.), Identidad en movimiento. Fronteras, migraciones y diálogo intercultural en el mundo hispánico, Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe ATH; pp. 61-78 (18 páginas).

Pluszczyk Adam
“An analysis of backchannel responses: various functions of yeah in gendered speech and its implications” w “Continuity and change. To be continued…”, 2015, red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, wyd. WSZOP: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; pp. 57-72 (16 pages); ISBN: 978-83-61378-49-5.

Pluszczyk Adam
„Użycie i percepcja niestandardowych wariantów w wymowie na przykładzie amerykańskiej odmiany języka angielskiego”, 2015, w Ewa Bogdanowska-Jakubowska (red.), Inność / różnorodność w języku i kulturze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; str. 89-108 (20 stron); ISBN: 978-83-8012-449-3.

Pluszczyk Adam
“Semantic variation in various socially contextualized English registers”, 2016, in Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet (editors), Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia / Specialized discourses. Registers, genres, translation. Częstochowa: Wydawnictwo Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; pp. 109-126 (18 pages); ISBN: 978-83-7455-499-2.

Pluszczyk Adam
“On linguistic differences in gender – a questionnaire study”, 2016, in Modern language and culture. Where do we go …, red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, wyd. WSZOP: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; pp. 20-40 (21 pages); ISBN: 978-83-61378-59-4.

Pluszczyk Adam
“On the features of male and female language in Spanish – a questionnaire study”, 2017, in Grzegorz Gwóźdź, Andrzej Skwara (editors), Dyskursy specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia / Specialized discourses 3. Registers, genres, translation. Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pp. 109-129 (21 pages); ISBN: 978-83-7455-558-6.

Pluszczyk Adam
“Regional, social and stylistic variation in American English Pronunciation”, 2018, in Ireneusz Kida (editor), Historical Issues in Semitic and Indo-European languages; wyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; pp. 57-72 (21 pages); ISSN: 0208-6336; ISBN: 978-83-8012-948-1 (print edition), ISBN: 978-83-8012-949-8 (digital edition).

Adam Pluszczyk, dr

Adiunkt (dydaktyczny) w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

adam.pluszczyk@us.edu.pl

https://www.researchgate.net/profile/

https://scholar.google.pl/

 

 

Zainteresowania badawcze:

Socjolingwistyka i pragmatyka: zróżnicowanie językowe, dialekty regionalne, dialekty społeczne, prestiżowe i napiętnowane dialekty i odmiany, (standardowe i niestandardowe odmiany języka angielskiego), style mowy, rejestry, gatunki mowy, wyrażenia asekuracyjne / tropy, różnice w mowie kobiet i mężczyzn, przerywanie, nakładająca się mowa, komunikacja, zjawisko ‘small talk’; humor, teorie humoru, humor werbalny / humor językowy, studia nad humorem, teorie uprzejmości.

 

 

Najważniejsze publikacje: 

2013 r. Pluszczyk Adam

“Backchannel support and interruption in the speech of males and females” w Linguistica Silesiana, Vol. 34; pp. 57-74 (18 pages); ISSN: 02-08-4228.

 

2013 r. Pluszczyk Adam

“Simplification and stigmatization in dialectal varieties in the English language” w “English language and culture: Past, present and future”, red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, wyd. WSZOP: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; pp. 125-137 (18 pages); ISBN: 978-83-61378-42-6.

 

2015 r. Pluszczyk Adam

„Użycie i percepcja niestandardowych wariantów w wymowie na przykładzie amerykańskiej odmiany języka angielskiego”, 2015 in Ewa Bogdanowska-Jakubowska (red.), Inność / różnorodność w języku i kulturze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; str. 89-108 (20 stron); ISBN: 978-83-8012-449-3.

 

2016 r. Pluszczyk Adam

“Semantic variation in various socially contextualized English registers”, 2016 in Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet (editors), Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia / Specialized discourses. Registers, genres, translation. Częstochowa: Wydawnictwo Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; pp. 109-126 (18 pages); ISBN: 978-83-7455-499-2.

 

2016 r. Pluszczyk Adam

“On linguistic differences in gender – a questionnaire study”, 2016 in Modern language and culture. Where do we go …, red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, wyd. WSZOP: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; pp. 20-40 (21 pages); ISBN: 978-83-61378-59-4.

 

2017 r. Pluszczyk Adam

„Sprzeczność jako element humoru w serialu 'Cudowne lata’”, 2017 w Marzena Będkowska-Obłąk i Alina Jackiewicz (red.), Światło-cień. Językowy wymiar kontrastu, Kraków: wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, pp. 57-75 (19 stron); ISBN: 978-83-65705-33-4.

 

2018 r. Pluszczyk Adam

“On the features of male and female language in Spanish – a questionnaire study”, 2018, in Grzegorz Gwóźdź, Andrzej Skwara (editors), Dyskursy specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia / Specialized discourses 3. Registers, genres, translation. Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pp. 109-129 (21 pages); ISBN: 978-83-7455-558-6.

 

2018 r. Pluszczyk Adam

“Regional, social and stylistic variation in American English Pronunciation”, 2018, in Ireneusz Kida (editor), Historical Issues in Semitic and Indo-European languages; wyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; pp. 57-72 (21 pages); ISSN: 0208-6336; ISBN: 978-83-8012-948-1 (print edition), ISBN: 978-83-8012-949-8 (digital edition).

 

2020 r. Pluszczyk Adam

”Socializing amongst students – an investigation of small talk phenomenon from the perspective of female university students”, 2020 w Linguistica Silesiana, Vol. 41; pp. 199 – 229 (20 pages); ISSN: 02-08-4228, DOI.: 10.24425/linsi.2020.133272.

 

2020 r. Pluszczyk Adam

”Socializing at work: an investigation of small talk phenomenon in the workplace”, 2020, in Urszula Michalik, Paweł Zakrajewski, Iwona Sznicer, Anna Stwora (editors), Exploring Business Language and Culture, Cham: Springer; pp. 201 – 217 (17 pages); ISBN: 978-3-030-58550-1. ISSN: 2193-7648 (online ISSN 2193-7656).

 

 

 

return to top