Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Adam Warzecha

18.02.2020 - 13:09, aktualizacja 25.10.2021 - 15:53
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Adam Warzecha

kontakt: adam.warzecha@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Śląski, 2013), absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1993). Jego zainteresowania naukowe obejmują socjolingwistykę, teorię komunikacji i mediów, public relations, reklamę, teorię dyskursu i Krytyczną Analizę Dyskursu, pogranicze wiedza/władza/język. Prowadzi działalność jako niezależny doradca i konsultant w zakresie public relations, mediów i reklamy. Prowadzi zajęcia z public relations, reklamy, etyki i socjologii języka.

ORCID: 0000-0002-1738-0818

Wybrane publikacje:

 1. Harry Potter na stosie. Skandal jako dyskursywny proces społecznego negocjowania znaczeń, w: J. Svobodová, O. Bláha, I. Dobrotová, A. Warzecha, „The Power of Speech. A Critical Reading of Media and Political Texts”, Wrocław 2020: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 113-129.
 2. Samospalenie Piotra Szczęsnego. Jak w trakcie skandalu zmieniają się znaczenia?, „Łódzkie Studia Teologiczne” 28(2019)1, s. 155-170.
 3. „Nakaz milczenia” dla ks. Adama Bonieckiego. Sytuacje kryzysowe i strategie wyłączenia z dyskursu na styku Kościół–sfera publiczna, „Świat i Słowo” 30(2018)1, s. 111–124.
 4. Shockvertising, scandalization and viral communication in discursive struggle: Nergal in „The Voice of Poland”, w: K. Broś, G. Kowalski (red.), Discourse Studies – Ways and Crossroads Insights into Cultural, Diachronic and Genre Issues in the Discipline. Studies in Language, Culture and Society, T. 11. Berlin 2017: Peter Lang, s. 323-345.
 5. Postindustrialna religijność Polaków A.D. 2016, w: A. Kalisz, E. Tyc (red.), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych, Katowice 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 197-206.
 6. Aktywizm i władza: nowe kierunki poszukiwania ogólnej teorii public relations, „Forum Lingwistyczne” 2(2015), s. 139–146.
 7. Zastosowanie Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniu zjawisk komunikacyjnych na przykładzie sprawy ks. Piotra Natanka, „Świat i Słowo” 22(2014) nr 1, s. 63–85.
 8. Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki, „Konteksty Kultury” 11(2014) z. 2, s. 164–189.
 9. Krytyczna Analiza Dyskursu w public relations (koncepcja badania), „Konteksty Kultury” 9(2012), s. 189–205.
 10. O użytecznym publicznie wizerunku, „Świat i Słowo” 4(2006) nr 2(7), s. 227–243.
 11. „Klub Dumas” Arturo Pérez-Reverte i „Dziewiąte Wrota” Romana Polańskiego: Kim jest diabeł w postmodernistycznym świecie? „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, 9(2000) Wydanie specjalne Czerwiec 2000.

Adam Warzecha, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

adam.warzecha@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1738-0818

https://www.researchgate.net/profile/Adam-Warzecha

https://scholar.google.com/citations?user=AjCK7zkAAAAJ&hl

 

Research interests:

I am Assistant Professor in the University of Silesia in Katowice. Since 2004, I have been a university teacher. I hold a PhD degree in Linguistics (University of Silesia, 2013). I graduated from the Catholic University of Lublin (1993).

My research interests include sociolinguistics, communication, media theory, public relations, advertising, discourse theory, Critical Discourse Analysis and the interface between knowledge, power and language.

I teach public relations, advertising, propaganda, communication ethics, sociology of language, pragmalinguistics, the art of argumentation and persuasion techniques.

I have 30-years experience in the media and public relations. I am currently an independent consultant and coach in public relations, the media and advertising. I specialize in media relations, in the private as well as in the public sector; counseling and coaching in the relations with the media, e.g. press releases and conferences, interviews, problems with the self-image, media crisis, advertising, information directing, and other communicative techniques and tools.

 

Selected publications:

 1. Svobodová, , O. Bláha, I. Dobrotová, A Warzecha, The Power of Speech. A Critical Reading of Media and Political Texts, Wrocław 2020: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Warzecha, Kościół w sferze publicznej. Natanek. Nergal. Boniecki. Wybrane studia przypadku [The church in the public sphere. Natanek. Nergal. Boniecki. Selected case studies], Katowice 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Warzecha, Shockvertising, scandalization and viral communication in discursive struggle: Nergal in The Voice of Poland, w: K. Broś, G. Kowalski (eds.), Discourse Studies: ways and crossroads. Insights into cultural, diachronic and generic issues in the discipline, Berlin 2017: Peter Lang, pp. 323–345. https://doi.org/10.3726/b12713
 4. Warzecha, Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki [Critical Discourse Analysis (CDA) according to Norman Faiclough. An outline], „Konteksty Kultury” 11(2014) issue 2, pp. 164–189.
 5. Warzecha, Krytyczna Analiza Dyskursu w public relations (koncepcja badania) [Critical Discourse Analysis in public relations (a research project)], “Konteksty Kultury” 9(2012), pp. 189–205.
 6. Warzecha, „Nakaz milczenia” dla ks. Adama Bonieckiego. Sytuacje kryzysowe i strategie wyłączenia z dyskursu na styku Kościół–sfera publiczna [“The order of silencing” for Father Adam Boniecki. Crisis situations and exclusion strategies in church-public sphere relations], “Świat i Słowo” 30(2018)1, pp. 111–124. https://doi.org/10.5281/zenodo.2562714
 7. Warzecha, Samospalenie Piotra Szczęsnego. Jak w trakcie skandalu zmieniają się znaczenia? [Piotr Szczęsny’s self-immolation. How do meanings change during the outrage?], “Łódzkie Studia Teologiczne” 28(2019)1, pp. 155–170.
 8. Warzecha, Zastosowanie Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniu zjawisk komunikacyjnych na przykładzie sprawy ks. Piotra Natanka [The use of Critical Discourse Analysis in the study of communicative events exemplified with Father Piotr Natanek’s case], “Świat i Słowo” 22(2014) no. 1, pp. 63–85.
 9. Warzecha, Aktywizm i władza: nowe kierunki poszukiwania ogólnej teorii public relations [Activism and power: New directions in the search for public relations theory], “Forum Lingwistyczne” 2(2015), pp. 139–146.
 10. Warzecha, O użytecznym publicznie wizerunku [On a publicly useful image], “Świat i Słowo” 4(2006) no. 2(7), pp. 227–243.

 

zdjęcie portretowe_Adam Warzecha

return to top