Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Pastucha-Blin

06.02.2020 - 11:06, aktualizacja 11.05.2021 - 15:42
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Agnieszka Pastucha-Blin

dr Agnieszka Pastucha-Blin

Kontakt: agnieszka.pastucha-blin@us.edu.pl

Językoznawca, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Italianistka, autorka monografii La concettualizzazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo (2013). Jej zainteresowania naukowe sytuują się na pograniczu lingwistyki tekstu, kultury, psychologii społecznej i socjologii. Bada szeroko pojęte aspekty semantyczne i pragmatyczne różnych form włoskiego dyskursu internetowego. Analizuje struktury aksjologiczne i wypowiedzeniowe podporządkowane mechanizmom perswazyjnym. Wyniki badań publikuje w czasopismach naukowych i monografiach wieloautorskich wydawanych w kraju i za granicą.

Członkini Komisji Językoznawstwa PAN, Stowarzyszenia Italianistów Polskich oraz Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana.

Lureatka nagród indywidualnych i zbiorowych JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą oraz znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału (2014, 2017, 2019).

Aktualnie wykonawca w grancie POWR.03.01.00-00-W009/18-00: „Kursy frazeodydaktyczne. Język francuski. Język hiszpański. Język włoski” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4920-2634

Wybrane publikacje:

La concettualizzazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2013, s.248.

Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. T. 3, Język włoski (współautor L. Marcol-Cacoń), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2019, s.213.

I valori in servizio alla persuasione – la valutazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile, w: “Valeurs dans la langue et le discours” pod redakcją E. Miczki, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, 2019, s.189-228.

I limiti dello spazio: la metafora del contenitore nel linguaggio pubblicitario, w: “Confini e zone di frontiera negli/degli studi italiani” pod redakcją J. Łukaszewicz, D. Słapka, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2018, s.37-50.

La costruzione della fonte dell’enunciazione nel discorso medico, w: „Spójność tekstu specjalistycznego (2)” pod redakcją M. Górnicza, M. Kornackiej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s.82-89.

Il concetto di porta nel discorso italiano (współautor A. Paliczuk), w: “Linguistica Silesiana (37)” pod redakcją R. Molenckiego, PAN, Katowice, 2016, s.143-159.

Il metadiscorso nei testi persuasivi, w: „Neophilologica (27)” pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2015, s.164-173.

Il corpo umano attraverso il prisma dei discorsi persuasivi, w: “Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del V Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova”, pod redakcją E. Pîrvu, Franco Cesati Editore, Firenze, 2014, s.245-255.

La lingua in servizio alla persuasione, w: „Neophilologica (25)” pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2013, s.91-101.

Il corpo umano nella cultura di massa, w: „Neophilologica (23)” pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2011, s.213-223.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top