Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Piela

18.02.2020 - 09:41, aktualizacja 19.10.2020 - 18:58
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Agnieszka Piela, prof. UŚ

Kontakt: agnieszka.piela@us.edu.pl

Dr hab. Agnieszka Piela jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Filologię polską ukończyła w 1999 r. Pracę magisterską (Derywaty rzeczownikowe od nazw osobowych w historii języka polskiego) oraz doktorską (Rola kultury piśmiennej w kształtowaniu się jednostek leksykalnych w polszczyźnie) pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej. W latach 1999-2003 była doktorantką-stypendystką Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa nadano jej w 2017 r. Jest autorką dwóch monografii: Homo scribens i homo legens w polskim słownictwie i frazeologii (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008), Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016) oraz Słownika frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN) i wielu artykułów, które publikowała w prestiżowych polskich czasopismach językoznawczych (m.in.: „LingVaria”, „Poradnik Językowy”, „Język Polski”, „Etnolingwistyka”, „Języka a Kultura”). Wykładała i prowadziła zajęcia w zagranicznych uczelniach: we Włoszech (Turyn), na Białorusi (Mińsk), w Czechach (Ostrawa), Niemczech (Berlin), Macedonii (Skopje), Irlandii (Dublin), Rosji (Moskwa). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN (Oddział w Katowicach), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, „Via Linguae” Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego (przy UŚ w Katowicach).

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2115-7456

Wybrane publikacje:

„Homo scribens” i „homo legens” w polskim słownictwie i frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, ss.150.

Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 200.

Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

W poszukiwaniu inwariantów związków frazeologicznych. W: JęzykLiteraturaDydaktyka. T. 1. Red. J. Opoka, A. Oskiera. Łódź 2003, s. 99–107.

Od frazeologizmu do derywatu. „LingVaria” 2007, nr 1, s. 41–

Zmiany znaczeniowe związków frazeologicznych. „LingVaria” 2009, nr 1, s. 91–99.

Paleosemantyzmy w związkach frazeologicznych. „Poradnik Językowy” 2009, nr 4, s. 65–74.

O badaniach polskiej frazeologii historycznej. W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006-2007. Red. M. Hawrysz. Zielona Góra 2009, s. 57–

Reinterpretacje polskich związków frazeologicznych. „Poradnik Językowy” 2010, nr 6, s. 36–47.

Nieuświadamiane archaizmy w polskich związkach frazeologicznych, „LingVaria” 2013, nr 1, s. 59–71.

return to top