Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Ślęzak-Świat

23.01.2020 - 08:45, aktualizacja 17.05.2021 - 14:41
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Agnieszka Ślęzak-Świat, dr

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

agnieszka.slezak-swiat@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0940-0532

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Slezak-Swiat

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kww-DE0AAAAJ

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Ślęzak-Świat ogniskują się głównie wokół zagadnień dotyczących rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem w ujęciu humanistyki środowiskowej. Zarówno w prowadzonej działalności badawczej, dydaktycznej, jak również społecznej dr Agnieszka Ślęzak-Świat stara się realizować cele zgodne z przyjętą przez ONZ Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, dlatego w wykonywanej pracy szczególnie zabiega o zapewnianie i promowanie zdrowego życia wśród ludzi w każdym wieku (Cel: 3), zapewnianie wszystkim wysokiej jakości edukacji oraz o rozwijanie form uczenia się przez całe życie poprzez rozszerzanie (wprowadzanie) alfabetyzmu cyfrowego (Cel: 4) i  promowanie równości płci (Cel: 5) za pomocą  propagowania akcji, przyczyniających się do zmniejszania odsetka dziewcząt rezygnujących z edukacji w krajach rozwijających się poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach WTO (World Toilet Organisation) oraz promujących alfabetyzm  (Cel 5). Potwierdzają to również jej publikacje, tym także najnowsze oscylujące wokół tematów dotyczących szeroko pojętego czytania ze zrozumieniem, promowania uczenia się przez całe życie oraz rozwijania alfabetyzmu cyfrowego.

 

Najważniejsze publikacje:

Ślęzak-Świat, A. (2009). Observable strategizing – on limbic communication in advanced users of language [w] Second Language Acquisition Studies in Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspective. J. Arabski i A. Wojtaszek. Multilingual Matters, 64-83.

Ślęzak-Świat, A. (2009). Czytanie ekstensywne on-line: dziewięciolatek — rodzice — nauczyciel. Poliglota 10(2). 55- 59.

Ślęzak-Świat, A. (2010). Migration [w]: I. Adamus-Tyla (et al.) The European Union : teaching materials in Polish, English and German. Katowice: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Tychy: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, s. 59-63.

Ślęzak-Świat, A. (2010). Unemployment rates across the UE [w]: I. Adamus-Tyla (et al.) The European Union : teaching materials in Polish, English and German. Katowice : Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Tychy: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, s. 64-67.

Ślęzak-Świat, A. i Wysocka, M. S. (2010). The neural bases of communication. Linguistica Silesiana, 31 (256-264).

Ślęzak-Świat, A. (2011). Proces uczenia się dorosłych [w]: H. Komorowska (red.) Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, s. 208-225.

Grotek, M., Ślęzak-Świat, A. (2017). Balance and Coordination vs Reading Comprehension in L2 in Late Adulthood [w]: D. Gabryś-Barker (red.), Third Age Learners of Foreign Languages. Bristol: Multilingual Matters, s. 92-108.

Ślęzak-Świat, A. (2018). Complementarity of reading from paper and screen: development of critical thinking. TAPSLA vol. 5 (2), 75–93.

Ślęzak-Świat, A. (2020). An authentic foreign language teacher [w]: J. Latkowska (red.),  Issues in Foreign Language Teaching and Teacher Development. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, s.137- 157.

Kiliańska-Przybyło, G., Ślęzak-Świat, A. (2020). Eye tracking in Second Language Acquisition and Bilingualism. A Research synthesis and methodological guide by Aline Godfroid. ISBN 9781138024670, Published November 18, 2019 by Routledge, 438 Pages – book review in Digital Scholarship for Humanities.

Agnieszka Ślęzak-Świat, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

agnieszka.slezak-swiat@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0940-0532

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Slezak-Swiat

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kww-DE0AAAAJ

 

Research interests:

Agnieszka Ślęzak-Świat focuses in her research mainly on the issues related to the development of reading comprehension in the context of environmental humanities. In her research, teaching as well as social activity she attempts to meet the Sustainable Development Goals (SDGs) assumed by the United Nations General Assembly in the Agenda 2030.  Thus her research priorities promoting and providing healthy living for people of all ages (Goal 3); ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by contributing to the development of digital literacy (Goal 4); promoting gender equality (Goal 5) by active participation in WTO (World Toilet Organisation) actions aimed at decreasing the rates of girls dropping out from schools at the age of puberty in the developing countries.

 

 

Most important publications:

Ślęzak-Świat, A. (2009). Observable strategizing – on limbic communication in advanced users of language. In Second Language Acquisition Studies in Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspective. J. Arabski and A. Wojtaszek. Multilingual Matters, 64-83.

Ślęzak-Świat, A. (2009). Czytanie ekstensywne on-line: dziewięciolatek — rodzice — nauczyciel. Poliglota, 10(2). 55- 59.

Ślęzak-Świat, A. (2010). Migration In The European Union: teaching materials in Polish, English and German (pp. 59-63). I. Adamus-Tyla (et al.), Katowice: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Tychy: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.

Ślęzak-Świat, A. (2010). Unemployment rates across the UE. In The European Union: teaching materials in Polish, English and German (pp. 64-67). I. Adamus-Tyla (et al.), Katowice: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Tychy: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.

Ślęzak-Świat, A., Wysocka, M. S. (2010). The neural bases of communication. Linguistica Silesiana, 31, 256-264.

Ślęzak-Świat, A. (2011). Proces uczenia się dorosłych. In Nauka języka obcego w perspektywie ucznia  (pp. 208-225) .H. Komorowska (Ed.),Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Grotek, M., Ślęzak-Świat, A. (2017). Balance and Coordination vs Reading Comprehension in L2 in Late Adulthood. In Third Age Learners of Foreign Languages (pp. 92-108).D. Gabryś-Barker (Ed.), Bristol: Multilingual Matters.

Ślęzak-Świat, A. (2018). Complementarity of reading from paper and screen: development of critical thinking. TAPSLA 5(2), 75–93.

Ślęzak-Świat, A. (2020). An authentic foreign language teacher.  In Issues in Foreign Language Teaching and Teacher Development (137- 157). J. Latkowska (Ed.),  Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Kiliańska-Przybyło, G., Ślęzak-Świat, A. (2020). Eye tracking in Second Language Acquisition and Bilingualism. A Research synthesis and methodological guide by Aline Godfroid. ISBN 9781138024670, Published November 18, 2019 by Routledge, 438 Pages – book review in Digital Scholarship for Humanities.

 

 

return to top