Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Solska

23.01.2020 - 08:32, aktualizacja 22.06.2021 - 12:07
Redakcja: am

dr hab. Agnieszka Solska, prof. UŚ

Agnieszka Solska, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, współtłumaczka na język polski monografii Relevance: Communication and Cognition Sperbera i Wilson. Jej zainteresowania naukowe dotyczą pragmatyki językoznawczej oraz inferencyjnych modeli komunikacji językowej (zwłaszcza teorii relewancji). Główne obszary jej obecnych badań to język figuratywny oraz wypowiedzi wykorzystujące zjawisko wieloznaczności językowej do komunikowania znaczeń.

Publikacje:

 1. Solska, Agnieszka. 2012. The relevance-based model of context in processing puns. Research In Language 10.4, 387–404.
 2. Solska, Agnieszka. 2012. The relevance of the juxtaposition of meanings in puns. Red. Waldemar Skrzypczak, Tomasz Fojt, Sławomir Wacewicz. Exploring Language through Contrast. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 184-200.
 3. Solska, Agnieszka & Arkadiusz Rojczyk. 2014. Exploring interpretation and misinterpretation of garden-path sentences in Polish. International Review of Pragmatics 7/1: 98-127.
 4. Solska, Agnieszka. 2017. Degrees of punniness? A relevance-theoretic account of puns and pun-like utterances. Red. Ewa Wałaszewska, Agnieszka Piskorska. From discourse to morphemes. Applications of Relevance Theory. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 198-222.
 5. Agnieszka Solska. 2019. “Shuangguan and puns: a contrastive analysis of ambiguity-based wordplay in Chinese and English.” Red. Agnieszka Solska, Ireneusz Kida. Oriental Encounters: Language, Society, Culture. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 51-66.

Dr hab. Agnieszka Solska, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

agnieszka.solska@us.edu.pl

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2116-412X

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Solska

https://scholar.google.pl/citations?user=JN4spo4AAAAJ&hl=en

Research interests:

Linguistic pragmatics and inferencial models of linguistic communication (especially theory of relevance).

The main areas of  her current research: figurative language and utterances in which linguistic ambiguity is used to communicate meanings.

Selected publications:

 1. Deignan, A. Gabryś, D., Solska, A. (1997). Teaching English metaphors using cross-linguistic awareness-raising activities. ELT Journal, 10(1), 352-360.
 2. Solska, A. (2012). Relevance-theoretic comprehension procedure and processing multiple meanings in paradigmatic puns. In: Wałaszewska, E. & Piskorska, A. (eds.) Relevance Theory: More than Understanding. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 167-182.
 3. Solska, A. (2012). The relevance-based model of context in processing puns. Research In Language 4, 387–404.
 4. Solska, A. (2012). The relevance of the juxtaposition of meanings in puns. In: Skrzypczak, T. Fojt & Wacewicz, S. (Eds.) Exploring Language through Contrast. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 184-200.
 5. Solska, A. & Rojczyk, A. (2014). Exploring interpretation and misinterpretation of garden-path sentences in Polish. International Review of Pragmatics 7/1: 98-127.
 6. Solska, A. (2017). Degrees of punniness? A relevance-theoretic account of puns and pun-like utterances. In: Wałaszewska, E. & Piskorska, A. (Eds.) From discourse to morphemes. Applications of Relevance Theory. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 198-222.
 7. Solska, A. (2019). Shuangguan and puns: a contrastive analysis of ambiguity-based wordplay in Chinese and English. In : Solska, A. & Kida, I. (Eds.) Oriental Encounters: Language, Society, Culture. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 51-66.
 8. Solska, A. & Kida, I. (Eds.) (2019). Oriental Encounters. Language, Society, Culture / Spotkania orientalistyczne. Język, społeczeństwo, kultura. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Katowice Śląskiego.
 9. Solska, A. (2020). Tropes of Ill repute: puns and (often thwarted) expectations of relevance. In: Piskorska, A. (Ed.) Relevance Theory, Figuration, and Continuity in Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins, 259-287.

Fellowships and grants:

1989: SIDNEY HOLGATE scholarship: Gray College, Durham, Great Britain

1992: PACE short-term scholarship: University of Liverpool, Great Britain

1994: PRINCE Project: Birmingham, Great Britain

 

Agnieszka Solska

return to top