Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Aleksandra Janowska

17.02.2020 - 12:27, aktualizacja 18.10.2020 - 02:04
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Aleksandra Janowska

Kontakt: aleksandra.janowska@us.edu.pl

doktor habilitowany nauk humanistycznych. Interesuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z rozwojem języka. W jej dorobku naukowym znajduje się kilkadziesiąt prac poświęconych historii języka polskiego. Szczególną uwagę poświęca derywacji czasowników, zjawiskom z pogranicza leksykalno-słowotwórczego; zagadnieniom semantycznym, a zwłaszcza relacji pojęcie – leksem w historii polszczyzny. W ostatnich latach prowadziła badania nad ewolucją klasy przyimków wtórnych. Opublikowała trzy monografie, jest także współautorką pracy poświęconej derywacji czasownikowej w staropolszczyźnie. Od 1991 roku współpracuje ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury Polskiej UŚ. Przez wiele lat zajmowała się nauczaniem cudzoziemców rozpoczynających naukę języka polskiego. Jest współautorką podręcznika dla obcokrajowców Dzień dobry.

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

1. Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie. Katowice 1999.
2. Słowotwórstwo czasowników staropolskich. Stan i tendencje rozwojowe. Kraków 2005 (współautorstwo: Magdalena Pastuchowa).
3. Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje. Katowice 2007.
4. Kształtowanie się polskiej klasy przyimków wtórnych. Katowice 2015.
5. Opracowanie formantów: -ec s. 41–49, -cie s. 75–79 (współautorstw M. Pastuchowa), -nik, -ko s. 146–160, -nia s. 195–197, -enie, -nie s. 197–262 (współautorstwo M. Pastuchowa). W: Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych. Red. K. Kleszczowa. Katowice 1996
6. Rozdziały: Polak żyje w wolności. Wolność indywidualna i społeczna w polszczyźnie oraz Zwierzom instynkt, nam ludziom, rozum dały nieba. Pole pojęciowe rozumu. W: Humanizm i język polski. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku. Red. A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec. Warszawa 2011, s. 266–294.
7. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego. Katowice 1999-2004. Wydanie I- IV. (współautorstwo: Magdalena Pastuchowa)

return to top